Till sidans huvudinnehåll

Byrå

Möbler av trä sorteras som Träavfall och lämnas till någon av våra återvinningscentraler. Är möbeln hel? Lämna den gärna till ReTunacontainern eller Återbruksgalleria där den kan få nytt liv och bli till glädje för någon annan.

Återvinningscentral