Till sidans huvudinnehåll

Att tänka på inför sophämtning

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, ska ha ett abonnemang för avfallshämtning. Eftersom behoven är olika finns det olika val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsfrekvens.

Tänk på det här inför din soptömning:

För att vi ska kunna göra ett bra och effektivt arbete när vi tömmer ditt sopkärl behöver vi hjälp med att förebereda platsen runt om ditt sopkärl. Det här gör att du också slipper onödiga avgifter ifall vi inte kan tömma kärlet.

  • Håll klippt och röjt runt kärlet. Kärlet måste stå fritt med minst 60 cm runt om och 4,5 m ovanför
  • Skotta och sanda runt omkring kärlet under vintertid
  • Placera kärlet med öppningen utåt senast kl. 06.00 på hämtningsdagen
  • Låt kärlet stå tills det blivit tömt. 
  • Allt material måste förpackas i påsar, inget löst avfall i kärlet.
  • Använd färgsorteringspåsar och plastpåsar till ditt avfall – inga stora svarta sopsäckar, de ställer till problem i vår anläggning. 

För att se just din tömningsdag och annan information loggar du in på Mina Sidor. Dina inloggningsuppgifter finns på din senaste faktura.

Undrar du vilken hämtningsdag du har?

Logga in i Mina Sidor för att se vilken dag ditt sopkärl blir tömt.

Ändrade hämtningsdagar

Ha för vana att alltid kolla upp om du har ändrad sophämtning i samband med storhelger och röda dagar. Ställ ut ditt kärl senast kl. 06.00 på den ändrade dagen och låt det stå kvar tills det blivit tömt.