Gröna avfallskärl i ett sorteringsrum.

Hur du sorterar i lägenhet

Du som bor i lägenhet sorterar ditt hushållsavfall i olika kärl i fastighetens sorteringsrum eller på gården. Beroende på hur fastigheten ser ut är sorteringslösningarna olika. Det är din fastighetsägare som är ansvarig för att erbjuda dig möjlighet till sortering. Om ni inte sorterar ut olika förpackningar i din fastighet är du hänvisad till din närmaste återvinningsstation.

Hur ska du sortera?

Som lägenhetsboende är du i första hand hänvisad till det sorteringsrum som tillhandahålls av din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som beslutar hur mycket du kan sortera ut i sorteringsrummet. Vissa fastighetsägare erbjuder full sortering, andra inte. Om du har frågor kring sorteringen i din fastighet ska du höra av dig till fastighetsägaren.

Om du inte har möjlighet att sortera ut dina förpackningar och tidningar i sorteringsrummet ska du lämna dem till någon av de återvinningsstationer som finns runt om i staden. Här hittar du din närmaste återvinningsstation.

Varför ska du sortera?

 I Sverige har vi producentansvar. Det betyder att alla som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara är ansvarig för att förpackningarna tas om hand och återvinns. En förpackning är en produkt som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera en vara. I priset på varje förpackning du köper finns en återvinningsavgift som är ungefär några ören per förpackning. Som konsument har du ett ansvar för att lämna in dina förpackningar till återvinning så att de kan bli nya förpackningar och produkter.

Visste du att ungefär var tredje förpackning du ser i mataffären är gjord av återvunnet material? Genom att lämna in dina förpackningar och tidningar till återvinning gör du en stor insats för miljön då vi tillsammans tar vara på jordens resurser. Tack för att du sorterar!

Kan lägenheter ha färgsortering?

Ja, från och med 2018 finns möjligheten att ha tjänsten i flerfamiljshus. Det är fastighetsägaren som beställer tjänsten till fastigheten  (läs mer om färgsortering här).

Är du ansvarig för sortering i din fastighet?

Ska ni utöka sortering i er fastighet eller behöver du sorteringsmaterial till fastighetens sorteringsrum? Om du är fastighetsägare eller ansvarig för sorteringen i ditt hus kan du läsa mer om fastighetsnära insamling här.

Hitta din närmaste återvinningsstation

Det är FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen) som ansvarar för de återvinningsstationer som finns runt om i kommunen

Exempel på sopor till återvinning

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.

Matrester

Vad är egentligen matavfall och varför ska det sorteras?

Varför tjatar vi alltid om att du ska sortera ditt matavfall? Det finns bra anledningar.

Trasig stol

Vad räknas som grovavfall?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet.