Svart påse slängs i sopkärl

Avfall som finns i påsen för övrigt hushållsavfall – som inte borde finnas där

Endast en tredjedel av det som slängs i påsen för övrigt hushållsavfall är sådant som ska vara där. Resterande två tredjedelar är värdefullt material som hade kunnat återvinnas om det sorterats rätt. Har du koll på vad som finns i din påse?

I påsen för övrigt hushållsavfall ska du slänga sådant som inte går att återvinna – blöjor, kvitton, tops, hushållspapper och liknande. Materialet skickas till förbränning i kraftvärmeverket i Västerås och blir till värme och el.

Efter plockanalyser av Strängnäsbornas avfall kan vi se att ungefär två tredjedel av materialet som finns i den övriga påsen bränns helt i onödan, på grund av felsortering. Tänk om allt det felsorterade materialet istället hade gått till återvinning. Då hade vi i Strängnäs kunnat bli mer än dubbelt så bra på sortering. 

Den genomsnittliga påsen för övrigt hushållsavfall innehåller:

 • 29,3 % matavfall
  Matavfall som sorteras rätt rötas och blir till biogas, resterna efter rötningen ­används som gödningsmedel på åkrarna. 

 • 37 % förpackningar och tidningar
  Om de pappers­förpackningar som idag bränns istället skulle sorteras rätt skulle vi ­spara 16 miljoner träd per år. För varje kilo insamlad plast spar vi 1,8 ­liter olja och ett ton tidningar motsvarar 14 träd. Glas- och metallförpackningar kan återvinnas hur många ­gånger som helst! Så visst är det synd att sådana värdesaker går till förbränning?

 • 1 % elavfall och farligt avfall
  Farligt avfall kan skada människor och miljö om det hamnar på fel ställe. Därför ska det lämnar in till en återvinningscentral så att det kan hanteras på rätt sätt. I elavfall finns värdefulla metaller som kan återvinnas hur många gånger som helst

 • 32,7 % övrigt hushållsavfall
  Blöjor, kuvert, våtservetter, gamla ­pennor, snus, äggskal och ­kvitton – ­typiska ­exempel på sådant som inte går att ­återvinna och som hamnar i ­påsen för övrigt hushållsavfall. Det övriga avfallet blir till skön värme och el i kraftvärmeverket i Västerås. 

Innehållet i en genomsnittlig påse med övrigt hushållsavfall

Vi unboxar påsen med övrigt hushållsavfall!

Kent Briby är numera vår tf. chef för affärsområdet Återvinning. Här visar han vad som ska slängas i påsen för övrigt hushållsavfall och vad som är vanliga felsorteringar. Filmen spelades in innan vi lanserade svart påse i färgsorteringen, men både vit och svart påse kan användas för övrigt hushållsavfall. 

Sopbil med en skylt där det står det här är inte en sopbil det är en värdetransport

Det här gör vi för att uppnå noll

Här beskriver vi några av de insatser vi gör för att öka återvinningen i Strängnäs kommun.

Matrester

Vad är egentligen matavfall och varför ska det sorteras?

Varför tjatar vi alltid om att du ska sortera ditt matavfall? Det finns bra anledningar.

Olika exempel på pappersförpackningar

4 bra saker att veta om förpackningar

Hur finansieras återvinningen och hur mycket olja spar vi på att återvinna plast? Vi reder ut hur det fungerar.

Äpple

Kompost, matavfall eller trädgårdsavfall?

Vi reder ut alla matavfalls-relaterade begrepp!

Rosa diskborste

Vad är det för skillnad på plast och plast?

Vi förklarar varför viss plast går till återvinning och varför annan plast går till förbränning.

Ett brunt trädgårdskärl som står i en grönskande trädgård.

Beställ ett trädgårdskärl

Du fyller, vi tömmer – enklare kan det inte bli.