En grön påse med matavfall som knutits ihop med dubbelknut.

Så tar vi hand om ditt sorterade matavfall – från 2010 till nu

Sedan 2010 har vi erbjudit Strängnäsborna sortering av matavfall. Syftet är att ta tillvara den värdefulla resurs som matavfallet är och använda den vid produktion av biogas och gödsel.

Du gör en stor insats för miljön när du sorterar. Här kan du läsa mer om vår hantering av det sorterade matavfallet och hur det har fungerat genom åren.

2010 infördes matavfallssortering

Vi börjar erbjuda matavfallsinsamling till villahushåll, restauranger, storkök och livsmedelsbutiker. I villorna samlas matavfallet in i papperspåsar i separata kärl och skickas till anläggningen Lilla Nyby i Eskilstuna. 

I Eskilstuna har de samlat in matavfall sedan 2006 och har en för tiden toppmodern anläggning. Maskinen pressar matavfallet för att få fram så kallad slurry som rötas och blir till biogas. Maskinen har en verkningsgrad där vi får ut 30 % slurry och 70 % rejekt. Rejekt är till exempel plast, förpackningar, skal och ben, alltså material som inte kan rötas, detta material skickas på förbränning i Västerås. Slurryn skickas till anläggningen Ekeby i Eskilstuna där det rötas till biogas. 

2011 utökas det till flerfamiljshus

Matavfallsinsamling erbjuds nu även till flerbostadshus och samfälligheter. Det är inte alla i kommunen som nyttjar tjänsten men den finns tillgänglig för de som vill sortera. 

2015 inför vi färgsortering

Vi inför färgsortering för Strängnäs villahushåll. I samband med det börjar matavfallet sorteras i gröna påsar som sorteras optiskt i färgsorteringsanläggningen vid Lilla Nyby i Eskilstuna. 

På Lilla Nyby har det blivit dags att byta ut den gamla slurry-maskinen. Tekniken inom området har gjort stora framsteg sedan 2006 och efter noggrann teknikutprovning görs en investeringsansökan och en offentlig upphandling på en ny anläggning. Den nya maskinen byggs upp kontinuerligt, tas i bruk under 2016 och hela anläggningen står klar i december 2018.

2016 står en ny slurrymaskin klar

Med den nya maskinen får vi ut 90 % slurry, jämfört med tidigare 30 %. Vi har nu endast 10 % rejekt som går till förbränning. Den nya maskinen mixar matavfallet istället för att pressa det. Resultatet blir en tjock massa som vi tillför vätska till för att göra den pumpbar. Ett ton mat blir tre ton slurry och 100 kg rejekt. 

Från och med 2016 skickas inte matavfallet längre till Ekeby utan till rötningsanläggningar i Södertälje och Huddinge. Fördelen med det är att vi nu även kan använda restprodukterna efter rötningen till gödningsmedel på åkrar. Från matavfallet får vi numera alltså ut både biogas samt gödsel som återför viktigt kväve och fosfor till åkermarker. 

2017-2018 byggs nya tankar för lagring

För att kunna mellanlagra slurry byggs större tankar på Lilla Nyby. Under byggnationen av de nya tankarna ökar produktionen av slurry från 6158 ton till 12 372 ton per år!

Innan tankarna står färdiga finns inte möjlighet att mellanlagra all den slurry som produceras. På Lilla Nyby prioriteras då att ta till vara allt matavfall från hushåll och storkök som håller hög sorteringskvalitet. Dåligt sorterat matavfall från vissa livsmedelsbutiker skickas under denna period till förbränning direkt, utan att behandla materialet i anläggningen. Det innehåller mycket förpackningsmaterial och kan därmed inte tas till vara lika bra som matavfall från hushåll, storkök och restauranger.  

Under 2017-2018 producerar vi tack vare den nya maskinen rekordmycket slurry som blir till biogas och gödsel. 

December 2018 

Två nya slurrytankar står nu klara. Det enda som går till förbränning är rejekt, alltså 10 % av det processade matavfallet som ändå inte kan bli biogas (mest plast och benrester). Inget utsorterat matavfall skickas längre till förbränning.

 

Frågor och svar om vår hantering av matavfall

Vad betyder ordet?

Matavfall är de matrester och matsvinn som vi samlar in från hushåll, storkök, butiker och restauranger. 

Slurry kallas materialet efter att matavfallet har gått igenom vår anläggning. Det är en gegga av matavfall som blandats med vatten för att kunna bli pumpbart. Slurryn skickas vidare med tankbil till rötningsanläggningar för att bli biogas.

Rejekt är det material som skiljs bort från slurryn i vår maskin. Rejekt består till största del av förpackningsmaterial, plast och benbitar som inte kan rötas till biogas.

äggskal

Äggstra viktig info

Äggskal, är det ett matavfall? Ja, men det kan inte blir till biogas därför ska det sorteras som övrigt hushållsavfall.

Äpple

Kompost, matavfall eller trädgårdsavfall?

Vi reder ut alla matavfalls-relaterade begrepp!

Olika typer av skräp på rosa bakgrund

Det här är inte skräp – det är värdefullt material

Allt material har ett värde, men bara om det blir rätt sorterat. Här samlar vi tips och fakta om sortering och återvinning.