Hand som håller larver

Larverna som äter ditt matavfall

I ett rum som är 28 grader varmt bor larverna i små lådor och matas med matavfall. På bara 12 dagar växer larven till 200 ­gånger sin egen storlek. Ett ton ­matavfall förvandlas dagligen till 200 kg larver och 200 kg jordförbättringsmedel.

Ett cirkulärt system

Matavfallet från invånarna i Strängnäs kommun göder larver som ingår i ett forskningsprojekt. Projektet är ett samarbete med SLU.  Larverna är av sorten ­amerikanska vapenfluga och de blir till ett ­näringsrikt djurfoder. Larvernas bajs, så kallat frass, används som jordförbättringsmedel. I dagsläget kan fodret främst ges till husdjur. Lagstiftningen förhindrar att ­larverna ges som föda till djur som människor ska äta, men det är någonting som är fullt möjligt i framtiden. 

Varför är det bra att föda upp larver?

Genom att föda upp larver får man fram både djurfoder och jordförbättringsmedel, ­samtidigt som man blir av med ett avfall. Djurfoder är ofta importerad soja från Sydamerika, så det ­innebär stora miljövinster att kunna använda lokalproducerade ­larver som foder istället. Kunskapen kring fluglarvs­kompostering är även någonting som kan lösa flera problem i utvecklingsländer.

äggskal

Äggstra viktig info

Äggskal, är det ett matavfall? Ja, men det kan inte blir till biogas därför ska det sorteras som övrigt hushållsavfall.

Äpple

Kompost, matavfall eller trädgårdsavfall?

Vi reder ut alla matavfalls-relaterade begrepp!

En grön påse med matavfall som knutits ihop med dubbelknut.

Så tar vi hand om ditt sorterade matavfall – från 2010 till nu

Sedan 2010 har vi erbjudit Strängnäsborna sortering av matavfall. Syftet är att ta tillvara den värdefulla resurs som matavfallet är och använda den vid produktion av biogas och gödsel.

Olika typer av skräp på rosa bakgrund

Det här är inte skräp – det är värdefullt material

Allt material har ett värde, men bara om det blir rätt sorterat. Här samlar vi tips och fakta om sortering och återvinning.