Larverna som äter ditt matavfall

I ett rum som är 28 grader varmt bor larverna i små lådor och matas med matavfall. På bara 12 dagar växer larven till 200 ­gånger sin egen storlek. Ett ton ­matavfall förvandlas dagligen till 200 kg larver och 200 kg jordförbättringsmedel.

I ett forskningsprojekt tillsammans med SLU föder vi på Lilla Nyby upp larver från den ­amerikanska vapenflugan.  Larverna blir till ett ­näringsrikt djurfoder. Larvernas bajs, så kallat frass, används som jordförbättringsmedel. I dagsläget kan fodret främst ges till husdjur. Lagstiftningen förhindrar att ­larverna ges som föda till djur som människor ska äta, men det är någonting som är fullt möjligt i framtiden. 

Varför är det bra att föda upp larver?

Genom att föda upp larver får man fram både djurfoder och jordförbättringsmedel, ­samtidigt som man blir av med ett avfall. Djurfoder är ofta importerad soja från Sydamerika, så det ­innebär stora miljövinster att kunna använda lokalproducerade ­larver som foder istället. Kunskapen kring fluglarvs­kompostering är även någonting som kan lösa flera problem i utvecklingsländer.

Se hur det ser ut där larverna bor

Äggskal i en hög.

Äggstra viktig info

Små, vardagliga handlingar kan göra stor skillnad för vår miljö, därför har vi bytt plats på äggskalen i sorteringsguiden som fortsättningsvis ska sorteras som övrigt hushållsavfall.

Vet du skillnaden mellan kompost och matavfall?

Kompost, matsvinn, matavfall, trädgårdsavfall... Begreppen är många och svåra att hålla isär. Här kommer en lista med matavfalls-relaterade begrepp! Varsågod.

Olika exempel på pappersförpackningar

4 bra saker att veta om förpackningar

Hur finansieras återvinningen, och hur mycket olja spar vi egentligen på att återvinna plast? Här är några trevliga fakta om förpackningar.

En grön påse med matavfall som knutits ihop med dubbelknut.

Så tar vi hand om ditt sorterade matavfall – från 2010 till nu

Sedan 2010 har vi erbjudit Strängnäsborna sortering av matavfall. Syftet är att ta tillvara den värdefulla resurs som matavfallet är och använda den vid produktion av biogas och gödsel.

En person slänger en rosa avfallspåse i sitt sopkärl.

Rosa påsen, en succé

Såhär mycket textilier samlar vi in med den rosa påsen! Vi lanserade den hösten 2017 och det har varit en succé från start.

Det här är inte en sopbil. Det är en värdetransport.

Du kanske trodde att vi körde runt med sopor i våra bilar. Absolut inte.