Sopbil med en skylt där det står det här är inte en sopbil det är en värdetransport

Det här gör vi för att uppnå noll

Vår vision är att noll mängd återvinningsbart material ska gå till förbränning på grund av felsortering eller felhantering. Allt material har ett värde – att återvinna avfall sparar stora mängder energi och koldioxidutsläpp. Men för att kunna återvinnas måste avfallet först sorteras rätt. Här är några av de insatser vi gör för att öka återvinningen i Strängnäs kommun.

Vi inför fler containrar på återvinningscentralerna

Vår container för Brännbart tas bort i oktober och ersätts med en container för Ej Återvinningsbart. Vi märker att mycket återvinningsbart material hamnar i containern för Brännbart, bland annat plastemballage och textilier. Därför inför vi även en container för Plastförpackningar uppe på rampen där du kan slänga skrymmande plastförpackningar som bubbelplast, tomma tapetklisterhinkar, saftdunkar, mjukplast och övriga plastförpackningar. Vi kommer även att ha egna behållare för Textilier där man kan lämna sina kläder och hemtextilier till återanvändning och återvinning. Dessutom kommer vi att ha insamling av Plastmöbler och Lastpallar på Kvitten.

Vi säger nej tack till säckar

Allt material som du vill slänga på återvinningscentralen måste sorteras och läggas löst i de olika containrarna. Säckar kan användas för att frakta ditt avfall från hemmet, men du får inte slänga hela säcken i en container. Detta är av flera anledningar. Dels innebär säckar en risk för vår personal när de inte kan se till exempel vassa föremål. Och dels innehåller de säckar vi får in mycket material som hade kunnat sorteras ut och återvinnas. Genom att göra sorteringen redan när du packar in avfallet i bilen kan besöket på återvinningscentralen gå smidigt ändå. Vår personal finns alltid på plats för att hjälpa dig om du är osäker på hur något ska sorteras. 

Och fördelarna är stora, när man satte stopp för att slänga hela säckar i containrarna i Västerås minskade mängden brännbart material med hela 40 %. Mer material till återvinning och återbruk, och minskade koldioxidutsläpp. Visst vill vi uppnå detta även i vår kommun?

Mer feedback om sorteringen av hushållsavfall

De allra flesta villabor sköter sorteringen av sitt hushållsavfall mycket bra. Vi kommer att arbeta med att ge mer feedback till våra kunder, både positiv och negativ. Våra chaufförer kommer att ge direkt feedback genom att hänga information på kärlen. Det kan handla om osorterat material eller löst avfall i kärlet. Om sorteringen inte fungerar trots upprepad feedback kommer en avgift att tillkomma enligt gällande renhållningstaxa. Osorterat material innebär mer kostnader än sorterat material. Vi tycker inte att det stora kollektivet som gör ett bra jobb med sorteringen ska behöva betala extra för dem som väljer att inte sortera.

Vi arbetar även aktivt med fastighetsbolagen för att öka sorteringen i flerfamiljshus. Vi har ett pågående pilotprojekt för att utvärdera vilka insatser som ger effekt för ökad sortering. Insatserna kan exempelvis vara att tillsammans med fastighetsbolagen hitta ännu bättre lösningar för utformning av sorteringsrummen, informationsmaterial och skyltning.

 Tillsammans kan vi uppnå noll

Allting som kan återvinnas ska återvinnas, det är vår vision. Det innebär samarbeten mellan oss, återvinningsindustrin, producenter, lagstiftare – och framför allt med dig. När du sorterar ditt avfall rätt kan materialet återvinnas. Ju bättre sorterat, desto mer blir återvunnet. Vi vill skapa bra förutsättningar för att du enkelt ska kunna sortera rätt. Vi hoppas att du är lika pepp som vi är på att öka återvinningen i Strängnäs kommun.

Vad är det för skillnad på plast och plast?

Hur kommer det sig att plastförpackningar sorteras och går till återvinning, men att diskborsten går till förbränning? Det finns en förklaring.

Vad är egentligen matavfall och varför ska det sorteras?

Varför tjatar vi alltid om att du ska sortera ditt matavfall? Det finns bra anledningar.

Vet du skillnaden mellan kompost och matavfall?

Kompost, matsvinn, matavfall, trädgårdsavfall... Begreppen är många och svåra att hålla isär. Här kommer en lista med matavfalls-relaterade begrepp! Varsågod.

En person slänger en rosa avfallspåse i sitt sopkärl.

Rosa påsen, en succé

Såhär mycket textilier samlar vi in med den rosa påsen! Vi lanserade den hösten 2017 och det har varit en succé från start.

Gamla färgburkar

Vad är farligt avfall och hur hanterar du det

Elektronik, kemikalier, lampor och batterier, hur hanterar du det?

""

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.

Det här är inte en sopbil. Det är en värdetransport.

Du kanske trodde att vi körde runt med sopor i våra bilar. Absolut inte.