Grönt sopkärl i sommarhage

Sommarhämtning av avfall

För dig som har ett fritidshus i Strängnäs kommun erbjuder vi ett säsongsabonnemang. Det innebär att vi hämtar ditt avfall 12 gånger per år mellan vecka 16-38 (jämna veckor) och 17-39 (udda veckor).

Källsortera allt ditt hushållsavfall

Alla villor och fritidshus i Strängnäs kommun sorterar med färgsortering. Det innebär att du sorterar ditt matavfall, förpackningar, tidningar, textilier och övrigt hushållsavfall i olika färgade påsar. Påsarna slänger du sen i ditt gröna sopkärl och de sorteras sedan efter färg i vår optiska sorteringsanläggning. Smidigt, eller hur? 

Ändrade sophämtningsdagar under storhelger och röda dagar

Vi kan komma att tömma ditt sopkärl en annan dag än vanligt i samband med storhelger så som kristi himmelsfärs och midsommar. Ta för vana att kolla upp ifall det påverkar dig, och ställ i så fall ut ditt sopkärl senast klockan 06.00 på den ändrade dagen. Här hittar du årets alla ändrade sophämtningsdagar.

Undrar du vilken hämtningsdag du har?

Logga in i Mina Sidor för att se vilken dag ditt sopkärl blir tömt.

Färgsorteringspåsar

Färgsortera ditt avfall

Du som bor i villa sorterar dina förpackningar direkt i hemmet i olika färgade påsar.

Sopbil med sidlastare tömmer sopkärl

Ändrade sophämtningsdagar under året

Här ser du alla ändrade sophämtningsdagar för hushållsavfall, sommarhämtning och trädgårdsavfall.

Utedass i skog

Latrinhämtning

Har du utedass? Vi tömmer din latrin.

Man i arbetskläder tömmer slambrunn

Dags för slamtömning?

Beställning, checklistor och vanliga frågor hittar du här.