""

Hämtning av ditt hushållsavfall

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, ska ha ett abonnemang för avfallshämtning, enligt det kommunala renhållningsansvaret. Eftersom behoven är olika finns det olika val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsfrekvens.

För att vi ska kunna göra ett bra och effektivt arbete när vi tömmer ditt sopkärl behöver vi hjälp med att förebereda platsen runt om ditt sopkärl. Det här gör att du också slipper onödiga avgifter ifall vi inte kan tömma kärlet.

  • Håll klippt och röjt runt kärlet. Kärlet måste stå fritt med minst 60 cm runt om och 4,5 m ovanför
  • Skotta och sanda runt omkring kärlet under vintertid
  • Placera kärlet med öppningen utåt senast kl. 06.00 på hämtningsdagen
  • Låt kärlet stå tills det blivit tömt. 

För att se just din tömningsdag och annan information loggar du in på Mina Sidor. Dina inloggningsuppgifter finns på din senaste faktura.