""

Ändrade hämtningsdagar

Här ser du alla ändrade sophämtningsdagar för hushållsavfall, sommarhämtning och trädgårdsavfall.

""

Färgsortering – det har aldrig varit enklare att sortera

Med färgsortering sorterar du allt ditt hushållsavfall i påsar direkt i hemmet. Det ska vara lätt att göra rätt.

Gul skylt där det står töm säcken tack för att du sorterar

Så sorterar du på återvinningscentralerna

Här förklarar vi de nya containrarna på återvinningscentralerna och vad som ska slängas i dem.

""

Våra återvinningscentraler

Se öppettider för våra återvinningscentraler och läs mer om Kvitten och Läggesta.

""

Dags för slamtömning?

Beställning, checklistor och vanliga frågor hittar du här.

""

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.

""

Våra öppettider

Idag har vi följande öppettider:

Öppettider Kvitten Återvinningscentral 07.00 – 16.00
Öppettider Läggesta Återvinningscentral 10.00 – 19.00
Kundservice 09.00 – 16.00

""

Priser för återvinning

Vad kostar avfallshämtning? Vad är prisskillnaden mellan olika kärlstorlekar? Här hittar du utdrag ur renhållningstaxan.