""

Våra återvinningscentraler

Se öppettider för våra återvinningscentraler och läs mer om Kvitten och Läggesta.

""

Ändrade hämtningsdagar

Här ser du alla ändrade hämtningsdagar för år 2018 för hushållsavfall och trädgårdsavfall.

""

Färgsortering – det har aldrig varit enklare att sortera

Med färgsortering sorterar du allt ditt hushållsavfall i påsar direkt i hemmet. Det ska vara lätt att göra rätt.

""

Råd och regler för slamtömning

Läs mer om slamtömning och vad du ska tänka på innan vi kommer till dig.

""

Våra öppettider

Idag har vi följande öppettider:

Kvitten återvinningcentral 07.00 – 19.00
Läggesta återvinningcentral 10.00 – 19.00
Kundservice 08.00 – 16.00

""

Priser för återvinning

Vad kostar avfallshämtning? Vad är prisskillnaden mellan olika kärlstorlekar? Här hittar du utdrag ur renhållningstaxan.