""

Ändrade hämtningsdagar

Här ser du alla ändrade sophämtningsdagar för år 2019 för hushållsavfall, sommarhämting och trädgårdsavfall.

""

Våra återvinningscentraler

Se öppettider för våra återvinningscentraler och läs mer om Kvitten och Läggesta.

Töm säcken

Allt material som du slänger på återvinnings-centralerna måste du sortera i de olika containrarna.

""

Färgsortering – det har aldrig varit enklare att sortera

Med färgsortering sorterar du allt ditt hushållsavfall i påsar direkt i hemmet. Det ska vara lätt att göra rätt.

""

Råd och regler för slamtömning

Läs mer om slamtömning och vad du ska tänka på innan vi kommer till dig.

""

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.

""

Våra öppettider

Idag har vi följande öppettider:

Öppettider Kvitten Återvinningscentral 07.00 – 16.00
Öppettider Läggesta Återvinningscentral 10.00 – 19.00
Kundservice 09.00 – 16.00

""

Priser för återvinning

Vad kostar avfallshämtning? Vad är prisskillnaden mellan olika kärlstorlekar? Här hittar du utdrag ur renhållningstaxan.