""

Ändrade hämtningsdagar

Här ser du alla ändrade hämtningsdagar för år 2018 för hushållsavfall och trädgårdsavfall.

""

Våra återvinningscentraler

Se öppettider för våra återvinningscentraler och läs mer om Kvitten och Läggesta.

""

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.

""

Slamtömning

Läs mer om slamtömning och vad du ska tänka på innan vi kommer till dig.

Personal i arbetskläder som plockar upp farligt avfall ur miljöboxen.

Miljöbox Villa - sortera farligt avfall

Miljöboxen gör det enkelt för dig att hantera ditt farliga avfall.

""

Sommarhämtning

För dig som har ett fritidshus i Strängnäs kommun erbjuder vi ett säsongsabonnemang.

""

Våra öppettider

Idag har vi följande öppettider:

Kvitten återvinningcentral Stängt
Läggesta återvinningcentral 09.00 – 14.00
Kundservice Stängt

""

Priser för återvinning

Vad kostar avfallshämtning? Vad är prisskillnaden mellan olika kärlstorlekar? Här hittar du utdrag ur renhållningstaxan.