Till sidans huvudinnehåll
Avloppsvatten med brunt skum

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Vår uppgift är bland annat att  hantera avloppsvatten i Eskilstuna. Avloppsreningsverk har som uppgift att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Under vissa förutsättningar kan vi även ta hand om avloppsvatten från industrier och andra verksamheter.

Vi arbetar utifrån bestämda riktlinjer när vi hanterar avloppsvattnet. Tillsammans med åtta kommuner i Mellansverige har vi arbetat fram dessa riktlinjer. Målet med riktlinjerna är att alla ska använda sig av en liknande hantering av anslutningar till avlopp som skiljer sig från hushållsavloppsvatten. Tillsammans med riktlinjerna finns ett faktablad som rör olika typer av avloppsvatten.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

nackrosbroschyren-maj-2023.pdf