Till sidans huvudinnehåll
Solceller på tak

Vill du producera egen el?

Solens strålar ger dig energi! Genom att bli din egen elproducent kan du minska dina elkostnader och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle då elproduktion med solceller är helt koldioxidfri.

En solcellsanläggning består av solceller som monteras på husets eller garagets tak. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

Ett solcellssystem omvandlar ca 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. En solig sommardag produceras det mycket el medan det på vintern produceras betydligt mindre, ibland knappt något alls, speciellt om det är snö på panelerna. Därför är solceller bra som komplement till din ordinarie elnätsleverantör. Det är svårt att avgöra exakt hur mycket just din solcellsanläggning kommer producera då det beror på placering, skuggning, lutning men också på takets riktning och lutning mot solen.

Vilka fördelar finns det?

Den största vinsten finns i att producera egen el är att du minskar ditt behov av köpt el och du blir samtidigt mindre beroende av elprisets svängningar. Den elenergi som du inte använder kan du sälja men hur lönsam investeringen blir beror på hur flera saker: hur du finansierar din investering, om du får bidrag, hur mycket du producerar, använder själv eller och hur mycket du matar tillbaka till nätet. Du gör dessutom en tjänst för miljön genom att satsa på hållbar el eftersom solen räknas som en förnybar energikälla. Elproduktion från sol-, vind-, och vattenkraft ger heller inga koldioxidutsläpp i drift.

Solelportalen

Energimyndigheten har skapat oberoende informationssamlande webbsidor om solceller och att bli producent av egen el. Där finns mycket bra information och hjälp att räkna på både det tekniska och det ekonomiska. Besök gärna Solelportalen.

Solceller monteras på tak

Tekniska villkor

Som mikroproducent är det en hel del lagkrav och bestämmelser att tänka på.

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.