Till sidans huvudinnehåll
Solceller på tak.

Anslut din småskaliga elproduktion och sälj din överskottsel

Genom att bli småskalig producent och sälja din solel kan du minska dina elkostnader. Samtidigt bidrar du till ett hållbart samhälle eftersom elproduktion med solceller är helt koldioxidfri. Vi erbjuder dig ett långsiktigt och tryggt ersättningsupplägg när du säljer din överskottsel till oss.

Så här säljer du din överskottsel till oss

1. Anslut din solcellsanläggning till elnätet

För att kunna producera din egen el och sälja överskottet behöver din solcellsanläggning vara ansluten till elnätet. Det gör du genom att kontakta ditt elnätsbolag och anmäla att du framställer förnybar el. Du behöver inte ha oss som nätbolag för att välja oss som den elhandlare du vill sälja din överskottsel till. Mer information om hur du ansluter din solcellsanläggning till elnätet och även tekniska villkor för din anläggning hittar du här. 

2. Vi ersätter dig för din överskottsel

För att kunna sälja din överskottsel till oss behöver du ha ett pågående elavtal för din elförbrukning hos oss. Om du inte tecknar ett elavtal med en elhandlare som ska köpa ditt överskott sätter ditt nätbolag in den elhandlare som du idag har ett pågående elavtal med för din anläggning. Det görs i enlighet med reglerna om mottagningsplikt, och innebär att din elhandlare måste ta emot den el du matar ut på nätet.

För att få så bra ersättning som möjligt för din överskottsel bör du även teckna ett ersättningsavtal för försäljning av överskottsel med det elhandelsbolag du väljer att sälja din el till. Om du vill teckna ersättningsavtal med oss, kontakta vår säljavdelning. I och med det förbinder du dig att sälja all din överskottsel till oss. Om du inte tecknar ett ersättningsavtal med en elhandlare som ska köpa ditt överskott har elhandelsföretaget som tar emot din överskottsel en skyldighet att ge dig skälig ersättning för produktionen även om ni inte har något avtal om det. 

Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskottsel?

Som småskalig producent behöver du uppfylla följande villkor för att kunna sälja din överskottsel till oss:

  • Elen du producerar är från förnybara källor, exempelvis sol.
  • Avtalet gäller elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och som omfattas av ett särskilt abonnemang om både inmatning och uttag av el, med en huvudsäkring på minst 80A och en inmatningseffekt om högst 1500 kW.
  • Din anläggning måste vara fast ansluten till elnätet.
  • Du behöver ha ett inmatningsabbonemang med ett nätbolag för att kunna få ersättning för den överskottsel som du matar in i elnätet.
  • Du behöver vara elhandelskund hos oss för att att vi ska kunna köpa din överskottsel. Om du inte har ett elavtal hos oss är första steget att teckna ett elavtal.

Vilket pris kan jag förvänta mig att få för min el?

Ersättningen som du får för din överskottsel beror på hur mycket din anläggning producerar och hur mycket du förbrukar. Här kan du läsa mer om ersättningsformer för dig som säljer överskottsel.

Ersättning

Ersättningen sker med Nord Pools spotpris per timme i aktuellt elområde, med avdrag för avgifter till Svenska kraftnät (SvK avgifter).

Villkor

Ladda ner villkoren i sin helhet (PDF)

Elcertifikat och ursprungsgarantier

När du som mikroproducent eller småskalig producent med solceller säljer överskottsel har du även rätt att tilldelas elcertifikat och ursprungsgarantier. Du får ett elcertifikat och en ursprungsgaranti per 1000 kWh såld solel. Energimyndigheten har lagt in en årsavgift för hanteringen av förmedlingen, vilket innebär att det är idag tyvärr inte lönsamt för mikroproducenter att handla med ursprungsgarantier och elcertifikat för solcellereftersom priset är så lågt. Du kan alltid kontakta oss om du vill sälja dina ursprungsgarantier så ser vi över just dina förutsättningar.

Bli småskalig producent

Du blir småskalig producent genom att teckna ett avtal om köp av småskalig produktion. För att teckna avtal, vänligen kontakta vår säljavdelning.

Ersättning till dig som är småskalig producent

Ersättningen du får baseras på Nord Pools spotpris per timme i aktuellt elområde, med avdrag för avgifter till Svenska kraftnät. Samtliga priser är exklusive moms.

Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Släpp in solen i ditt elavtal

Lägg till solkraft i ditt elavtal och få närproducerad och förnybar el från vår lokala solcellsparker.

Länktips för dig som är mikroproducent