Till sidans huvudinnehåll

Välkommen till Kvitten

Som företagare vill vi att det ska vara smidigt och enkelt för er att lämna verksamhetsavfall hos oss. Kör ni in via grinden till Återvinningscentralen kommer därför erat företagsfordon att registreras och debiteras automatiskt från och med 2 januari 2024. Behöver ni redovisa materialslag och mängd kör ni in via grinden till fordonsvågen.

Öppettider Kvitten

Till Kvitten är du välkommen både som privatperson och företagskund. Observera att alla röda helgdagar har vi stängt vågen och därför ingen företagsinlämning under dessa dagar.

07.00 - 15.45

Vi hjälper dig hantera farligt avfall

Det finns en hel del att tänka på när det gäller inlämning av farligt avfall. Vi har samlat det ni behöver veta så att vi tillsammans hanterar det korrekt.

Infart via Återvinningscentralen

Från och med 2 januari 2024 inför återvinningscentralen Kvitten samma system för automatisk registrering av företagsfordon som har använts på Läggesta återvinningscentral sedan januari 2023. Det nya systemet låter företag lämna sitt verksamhetsavfall utan att behöva köra via vågen.

Information om tjänsten automatisk registrering

  • Registreringsnummer läses av och registreras automatiskt med en sensor när ett fordon åker in på anläggningen. Företagsfordon debiteras automatiskt efter registrering. Privatägda fordon registreras enbart med avseende att räkna antalet besök. Inga foton eller personuppgifter registreras.
  • Företaget som står som brukare av företagsfordonet debiteras en avgift på 350 kr för varje besök.
  • Hyrbilar debiteras inte.
  • Du kan fortfarande välja att åka in via infarten "Fordonsvåg" och då debiteras efter vikt, likt tidigare
  • Om ni behöver kvitto eller unik märkning per besök måste ni köra in via infarten ”Fordonsvåg” och kontakta vågen.
  • Allt avfall måste sorteras.
  • Företag får inte lämna verksamhetsavfall på helger eller efter kl. 16 på vardagar.
  • Om du enbart ska lämna farligt avfall, kör in via infarten ”Fordonsvåg” och kontakta vågen.
  • Maxvikt för fordon på återvinningscentralen är 3,5 ton. Större fordon kan passera via vågen.
  • Önskas fakturareferens, kontakta Kundservice.

Kör in på återvinningsanläggningen via fordonsvåg

Företag som behöver redovisa materialslag och mängd kör in via fordonsvåg och väger införd last på vågen. Företaget ansvarar själv för infört material gällande materialuppgifter, vägning och kostnader. Kör företaget för annan kunds räkning skall medgivande av detta ske från SEVAB innan material kan registreras på annan kund än transportören.

Materialets ursprung

SEVAB förbehåller sig rätten att neka införsel av material om det kan råda oklarhet om dess ursprung. Material som förs in av företag skall alltid redovisas och vägas, även om materialet har hämtats hos privatpersoner. SEVAB förbehåller sig också rätten att på begäran få se plats där avfallet skapats. Kostnaden för den kontrollen är 2000 kr och påförs företaget om oriktiga uppgifter lämnats.

Vågkvitto

Kontrollera vågkvitto vid utfart. Reklamation på invägt materialslag eller vikt, skall ske inom 5 dagar.

Inga däck från företag, tack!

Företag som behöver lämna bildäck hänvisas till däckåterförsäljare eller Svensk Däckåtervinning. Vi tar inte emot däck från företag.

Lämna privat avfall med företagsfordon

Under vissa tider räknas ett företagsfordon som privat. Detta för att även de som enbart har företagsfordon ska kunna slänga sitt privata avfall utan att bli debiterade. Dessa tider är:

Söndag kl. 9 - 15
Måndag 16 - 19, onsdag 16 - 18

Vill du lämna privat avfall i företagsbil under dagtid på vardagar, kör in via infarten ”Fordonsvåg” och anmäl dig vid vågen.

Vanliga frågor och svar

Från och med den 1 mars 2024 ska alla verksamheter i Strängnäs kommun lämna förpackningar till Stena Recycling i Eskilstuna, ett beslut som tagits av Näringslivets Producentansvar (NPA). 

Detta innebär att verksamheter inte kan lämna sina förpackningar på våra återvinningscentraler Kvitten och Läggesta. Annat verksamhetsavfall kan fortfarande lämnas på återvinningscentralerna. 

För mer information gällande direktivet, besök https://npa.se/hitta-mottagningsplats 

Företag: Ja.

Privatperson: Nej. Privatpersoner blir endast en siffra i besöksstatistiken.

Det nya systemet låter företag lämna sitt verksamhetsavfall utan att behöva köra via en våg. Automatisk registrering av företagsfordon minskar risken för köer och längre väntetider.

Vissa tider räknas ett företagsfordon som privat. Detta för att även de som enbart har företagsfordon ska kunna slänga sitt privata avfall utan att bli debiterade. Dessa tider är:

Läggesta Kvitten (från 2 januari 2024)
Lördagar: 9 - 14 Söndag: 9 - 15
Tisdag - Torsdag: 17 - 19 Måndag 16 - 19, Onsdag: 16 - 18


Vill du lämna privat avfall på dagtid i företagsfordon behöver du åka till Kvitten och anmäla dig vid vågen.

Dessa tider är till för att man ska kunna lämna privat avfall med företagsfordon utan att bli debiterad.

Ja. Du betalar för varje besök på Kvitten eller Läggesta Återvinningscentral. Ett besök registreras när du kör in på infarten till återvinningscentralen. 

Läggesta Återvinningscentral kostar 375 kr per besök.

Kvitten Återvinningscentral kostar 350 kr per besök.

Avgiften är en serviceavgift som inkluderar kostnaderna för återvinningscentralen, avläsningssystem, transport, behandling och administration.

Alla fordon som är företagsregistrerade, förutom personalleasade fordon och hyrbilar.

Om du behöver kvitto är du tvungen att köra via vågen på Kvitten.

Om du behöver en märkning på fakturan är du tvungen att köra via vågen på Kvitten.

Nej. Här har vi samlat det du behöver veta om hantering av farligt avfall.

På Läggesta Återvinningscentral har vi inte tillstånd att ta emot större mängder. Allt farligt avfall ska vägas, det kan vi inte göra idag.

Tryckimpregnerat virke klassas som farligt avfall. Här har vi samlat det du behöver veta om hantering av farligt avfall.

Vitvaror, elektronik och ljuskällor klassas som farligt avfall. Här har vi samlat det du behöver veta om hantering av farligt avfall.

Ja. Företagare betalar oavsett var de kommer ifrån.

Företaget som står för bilen blir debiterat även om någon annan kör bilen.

Parkera utanför anläggningen för att undvika att ditt företagsfordon registreras.

Kontakta personalen så löser de det.

Medarbetare i kundservice som hjälper kund vid disk.

Vill du göra en beställning?

Om du vill beställa en produkt eller beställa hämtning av avfall, kontakta vår kundservice på nummer 0152-460 50

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Entré Kvitten återvinningscentral

Områdesregler för Kvitten Återvinningscentral

Välkommen till Kvittens återvinningsanläggning. När du passerar entrén anses du som privatperson eller företag ha accepterat de regler som gäller för området. Vi är tacksamma för att du lämnar ditt avfall till oss och därmed medverkar till en bättre miljö.