Till sidans huvudinnehåll
Digitalt diagram

Så här fungerar elmarknaden

Elen som vi använder här i Sverige produceras inom landet men även utomlands. Den distribueras sedan i vårt gemensamma stamnät ner till de lokala näten och sedan hem till dig. Svenska Kraftnät har som uppgift att övervaka att spänningen i stamnätet är tillräcklig och vi, SEVAB Nät, ser till att det finns tillräcklig spänning i det lokala nätet som vi ansvarar för.

Du kan välja vilket elhandelsbolag du köper din el från

Den finansiella delen av el är en fri marknad. Det gör att du kan köpa din el av vilket elhandelsbolag du vill - oavsett vilket elnätsbolag som äger elnätet där du bor. När du väljer oss som elhandelsbolag, och därmed köper elen av oss, får du el från ett tryggt bolag med många års erfarenhet av elhandel. Vi erbjuder elavtal med fast eller rörligt elpris eller en mix av båda. 

Du kan inte välja vilket nätbolag som ska leverera elen hem till dig

Riksdagen har beslutat att det är elnätsföretagen som ska ha ensamrätt på eldistributionen inom det geografiska området de verkar.  Därför kan du inte välja fritt bland alla elnätsbolag utan blir istället anvisad ett. Vårt elnät sträcker sig i huvudsak över Strängnäs, Mariefred, Härad, Helgarö, Fogdö, Vansö, Barva och Kjula. Om du bor i ett område som inte ligger inom vårt elnätsområde kan du även välja oss som elhandelssleverantör och köpa din el av oss. Här kan du läsa mer om vårt elnät.

Sveriges fyra elområden

Sverige är indelade i olika elområden. Totalt finns det fyra stycken. Elpriset varierar beroende på vilket elområde du verkar i. Här är alla elområden:

  1. Elområde 1/SE1 (Luleå)
  2. Elområde 2/SE2 (Sundsvall)
  3. Elområde 3/SE3 (Stockholm)
  4. Elområde 4/SE4 (Malmö)

Elbörsen styr hur elpriset utvecklas

I Norden har vi en officiell handelsplats för el - Nord Pool. Det är här både elproducenter och elhandelsföretag säljer och köper sin el. Priserna på Nord Pool styrs, precis som på den vanliga börsen, av tillgång och efterfrågan.

Elpriset varierar ständigt

Elpriset varierar ständigt. Det går upp och ner per timme och dag och kan förändra både fort och kraftigt åt båda håll. Därför kan du som kund låsa fast ditt elpris genom att teckna ett fastprisavtal eller följa elmarknadens utveckling genom att ha ett rörligt elpris. Man kan säga att det ungefär fungerar som med fasta och rörliga räntor på banklån. Utöver elpris betalar du ingår även skatter, elcertifikat, moms och andra myndighetsavgifter i elpriset. Det är något som alla betalar alla. Själva elcertifikatsavgiften varierar mellan alla olika elhandelsföretagen, det kan du se mer om och jämföra på på elpriskollen.se.

Vill du följa hur elmarknanden utvecklas? 

Energimarknadsinspektionen uppdaterar löpande sin nyhetssida om läget och utvecklingen på elmarknaden.  Här hittar du EIs nyhetssida 

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Människor går igenom dokument

Priser för Elhandel

Vi ger dig en offert som passar ditt företag och er verksamhet.