Till sidans huvudinnehåll

Sätt stopp för stoppen

Överblivet fett från matlagningen ska hållas borta från avloppen. Om du sorterar fettet kan vi göra biogas av det. Det vinner vi alla på!

Grävskopa full med jord

Ska du gräva?

Låt oss visa var alla ledningar finns innan du sätter igång att gräva – annars kan det bli både farligt och dyrt.

Porträtt av Kirsi Gustavsson

Kontakta en säljare

Boka tid för ett möte, få svar på dina frågor eller få mer information om våra produkter och tjänster.

Olja i pumpstation

Oljeavskiljare

Verksamheter med förorenat processvatten får inte tillföra vattnet till avloppet utan det måste renas innan det släpps till avloppsystemet.

Frityrkorg

Fettavskiljare

För att minska utsläppen av fett vill vi informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare och system för fettåtervinning.