Till sidans huvudinnehåll
Frityrkorg

Fettavskiljare

Vi tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och verksamheter. Fett som kommer ut i avloppsledningsnätet stelnar och kan orsaka stopp. Stoppen leder i sin tur till översvämningar och det orenade avloppsvattnet kan då rinna ut i våra sjöar och vattendrag.

Fettstoppen kostar årligen mycket pengar både för oss som måste spola rent i ledningar och pumpstationer och för fastighetsägare som kan få en översvämning i sina lokaler. När fettet bryts ner bildas illaluktande gaser.

För att minska utsläppen av fett vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare och system för fettåtervinning. Vi lämnar också information om de regler som gäller för utformning, placering och tömning av fettavskiljare. Mer information finns i vår broschyr för fettavskiljare.

Fastighetsägaren är alltid ytterst ansvarig för att det finns en fettavskiljare installerad och att den underhålls och töms enligt gällande regler.

Exempel på verksamheter som behöver fettavskiljare:

  • Bagerier, konditorier
  • Charkuteriindustrier, styckningslokaler
  • Gatukök, kebabgrillar etc.
  • Livsmedelsbutiker med t.ex. bakugn, grill eller liknande hantering
  • Pizzerior, restauranger, salladsbarer, personalmatsalar, produktionskök, mottagningskök
  • Förskolor och fritidshem, skolor, äldreomsorgsverksamheter.

Information om fettavskiljning

sevab_folder_fettavskiljning_a4_reviderad-1.pdf

blankett_anmalan_fettavskiljare_20180829_ifyllbar-1.pdf