Till sidans huvudinnehåll

Dokument och blanketter

Här finns aktuella dokument och blanketter för dig som företagare gällande vatten och avlopp.

Allmänna bestämmelser VA - ABVA

abva_ny-1.pdf

Föreskrifter och priser

foreskrifter-for-va-taxa-fran-200101-1.pdf

prisbilaga-till-brukningstaxa-2023-1.pdf

prisbilaga-till-anlaggningstaxa-2023-1.pdf

Anslutning

fardiganmalan-for-dig-som-ansluts-till-kommunalt-va-1.pdf

Sprinklerpolicy

policy-for-anslutning-av-sprinklersystem-190312-1.pdf

Fettavskiljare

sevab_folder_fettavskiljning_a4_reviderad-1.pdf

blankett_anmalan_fettavskiljare_20180829_ifyllbar-1.pdf

Oljeavskiljare

anmalan-oljeavskiljare-1.pdf

sevab_oljeavskiljare_reviderad_161024-1.pdf

Utsläpp av avloppsvatten

nackrosbroschyren-maj-2023.pdf

Exploatering

teknisk-standard-sevab-2021-03-29-1.pdf

bilaga-1-inmatningsspec_va_esem-1.pdf

bilaga-2-pumpstation-med-overbyggnad-2021-03-29-1.pdf

bilaga-3-va-material-2021-03-29-1.pdf

bilaga-4-pumpstation-utan-overbyggnad-2021-03-29-1.pdf