Till sidans huvudinnehåll
Vattenskyddsområde, vatten med skog

Industrivatten

Strängnäs industrivattenverk producerar processvatten för ett flertal industrier belägna i Strängnäs. Vattnet tas ifrån djuphålan i Ulfhällsfjärden i Mälaren och renas med hjälp av filtration genom sandbäddar.

Under perioder när vattentemperaturen ligger under 11 grader, pumpas vattnet ut på kylvattenätet till industrin. Samtidigt tas en del av det filtrerade vattnet för produktion av konstgjort grundvatten.
   
Det konstgjorda grundvattnet fungerar som en kallvattenreserv som distribueras till industrin när Mälarvattnets temperatur är för hög (högre än 11 grader).
   
Industrivatten kan och ska, med ytterligare rening, användas som reservvatten för dricksvattenproduktion då dricksvattnet för Strängnäs kommun tas ifrån Stockholm. Processvattenproduktionen betalas helt av anslutna industrier och belastar inte VA-taxan.