Till sidans huvudinnehåll
Gul arbetshjälm i plast

Tillfällig anslutning

För alla tillfälliga elanslutningar krävs både in- och urkoppling. Alla priser anges exklusive moms.

För alla tillfälliga elanslutningar krävs både in- och urkoppling. Vid nyanslutning av större, effektkrävande anläggning eller en anslutning långt ifrån befintligt elnät, kan elnätet komma att behöva förstärkas. Kostnader för nätutbyggnad eller extraordinära åtgärder kan tillkomma. 

Priser för in- och urkoppling gäller fr.o.m. 2020-07-01

Mätarsäkring Pris
16 - 63 A 9 300 kr
80 - 250 A 13 475 kr
Över 250 A  
2 kablar 17 966 kr
3 kablar 22 458 kr
4 kablar 26 950 kr
* Tilläggsavgift 5 000 kr

* Tilläggsavgift gäller vid beställning mindre än 10 arbetsdagar före inkoppling.

I priset ingår in- och frånkoppling, montering och nedtagning av energimätare. Du som kund tillhandahåller ett elskåp med fast ansluten kabel, max 10 m. I elskåpet ska det finnas plats för energimätare. Av elsäkerhetsskäl ska den uppfylla kraven i SS 437 01 40 och SEK handbok 415. Om anslutning av skåpet inte kan göras på överenskommen tid pga. att skåpet inte finns på plats eller inte uppfyller kraven för inkoppling betalar kunden eventuella extrakostnader.

Övriga avgifter
Förutom för in- och urkoppling betalar du som elkund under anslutningstiden nätavgift och för den el du använder. Nätavgift och kostnad för elanvändning faktureras separat.

Tänk på!
Avbrott i leveransen kan ske utan avisering, t.ex. med anledning av brist på överföringsförmåga, pågående nödvändigt underhållsarbete eller vid in/frånkoppling på ordinarie servis.

En tillfällig elanslutning får normalt inte pågå längre än 6 månader.