Till sidans huvudinnehåll

Övriga avgifter

Här hittar du övriga avgifter för elnätstjänster.

  kr exkl moms kr inkl moms
Kontroll av elmätare (kundinitierad)* 3 345 4 182
Återanslutning elmätare** 1 800 2 250
Mätaruppsättning, mätare 1*** 1 800 2 250
Mätaruppsättning, mätare 2 och fler 500 625

*Mätaren skickas till ett ackriderat bolag för kontroll och testning. Om kontrollen visar på fel utgår ingen avgift. Gäller för dig med säkringsstorlek upp till och med 63 A. För övriga säkringsstorlekar kan det förekomma ytterligare avgifter.
**Om nedtagen elmätare skall återanslutas (inom max 24 månader, därefter gäller ny anslutningsavgift).
***En (1 st) elmätare ingår i en normal anslutningsavgift.

 

 Avgift för bomkörning och förgävesbesök kr exkl moms kr inkl moms
Bomkörningsavgift* 6 000 7 500
Förgävesbesök vid avtalad tid** 800 1 000
Förgävesbesök installatör*** 2 500 3 125

*Vid bomkörningsavgift faktureras installatör där Elnät inte har kunnat utföra det arbete som har färdiganmälts (ej produktion).
**Vid förgävesbesök vid avtalad tid faktureras kund för exempelvis uteblivet bokat besök (av vår mätservice).
***Vid förgävesbesök installatör faktureras installatör för exempelvis första och därutöver/gång ej godkända kontroller i samband med produktion.

 Mer information om avgifter för bomkörning och förgävesbesök hittar du här. 

 

  kr exkl moms kr inkl moms
Inflyttningsavgift 250 313

 

Från- och tillkopplingsavgift vid bristande betalning kr exkl moms kr inkl moms
Frånkopplingsavgift 750 938
Tillkopplingsavgift 750 938