Till sidans huvudinnehåll
Slamtömning

Slam- och spoltjänster för företag

Vi hjälper dig att slamsuga pumpgropar, fettavskiljare, dagvatten- och rännstensbrunnar.

Både underhåll och akut

Vi arbetar utifrån dina behov och önskemål. Vi erbjuder naturligtvis såväl förebyggande insatser som insatser vid akuta fall.

Slammet kör vi till en av våra egna behandlingsanläggningar som ser till att det som tas om hand på bästa sätt och i möjligaste mån återförs till kretsloppet.

Vit container från Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Hyr containrar och flak

Här kan du se våra vanligaste containrar och vad som kan slängas i dem.

Frityrkorg

Fettavskiljare

För att minska utsläppen av fett vill vi informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare och system för fettåtervinning.

Kundservicemedarbetare

Vill du göra en beställning?

Om du vill beställa en produkt eller beställa hämtning av avfall, kontakta vår kundservice på nummer 0152-460 50