Till sidans huvudinnehåll

Just nu tar vi inte emot schaktmassor

Vi tar inte längre emot schaktmassor på Kvitten Återvinningsanläggning då vår schaktdeponi tyvärr är full.

Vi arbetar på att kunna öppna en ny schaktdeponi på sikt, men tills vidare hänvisar vi till följande mottagare:

  • GTR Motorparken i Gröndal
  • Swerock Kjula
  • NCC Folkesta
  • VAFAB
  • Fortum Kumla

Eller liknande mottagare.

Fraktioner som vi ej längre tar emot på Kvitten är:

  • Asfalt
  • Schaktmassor
  • Betong
  • Tegel
  • Konstruktionsmaterial