""

Slam- och spoltjänster

Vi hjälper dig att slamsuga pumpgropar, fettavskiljare, dagvatten- och rännstensbrunnar.

Vi arbetar utifrån dina behov och önskemål. Service ser vi som en självklarhet och som ett led i detta erbjuder vi naturligtvis såväl förebyggande insatser som insatser vid akuta fall.

Slammet kör vi till en av våra egna behandlingsanläggningar som ser till att det som tas om hand på bästa sätt och i möjligaste mån återförs till kretsloppet.

Containrar och flak

Vi har olika sorters containrar och flak beroende på vad du har för behov. Här kan du se våra vanligaste containrar och vad som kan slängas i dem.

frityrkorg.

Fettavskiljare

För att minska utsläppen av fett vill vi informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare och system för fettåtervinning.