""

Slam- och spoltjänster

Vi hjälper dig att slamsuga pumpgropar, fettavskiljare, dagvatten- och rännstensbrunnar.

Vi arbetar utifrån dina behov och önskemål. Service ser vi som en självklarhet och som ett led i detta erbjuder vi naturligtvis såväl förebyggande insatser som insatser vid akuta fall.

Slammet kör vi till en av våra egna behandlingsanläggningar som ser till att det som tas om hand på bästa sätt och i möjligaste mån återförs till kretsloppet.

Vit container.

Hyr container eller flak av oss

Behöver du ett smidigt sätt att bli av med ditt avfall? Hyr container eller flak av oss så sköter vi resten.

frityrkorg.

Fettavskiljare

För att minska utsläppen av fett vill vi informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare och system för fettåtervinning.