händer under rinnande händer.

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och källan till allt liv. Vi levererar friskt vatten av hög kvalitet till våra kunder i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åkers Styckebruk.

vattenmätare som sitter på vägg.

Vattenmätare

Dags för vattenmätarbyte? Eller vill du bara läsa av din vattenmätare?

Vattenskyddsområde, vatten med skog

Industrivatten

Strängnäs industrivattenverk producerar processvatten för ett flertal industrier belägna i Strängnäs. Vattnet tas ifrån djuphålan i Ulfhällsfjärden i Mälaren och renas med hjälp av filtration genom sandbäddar.