Ska du gräva?

Låt oss visa var alla ledningar finns innan du sätter igång att gräva – annars kan det bli både farligt och dyrt.

Porträtt av Oskar Morén

Vill du ha personlig hjälp?

Hör av dig till oss om du har en fråga eller önskar veta mer om våra produkter och tjänster. Ring oss så bokar vi ett möte!

Olja i pumpstation

Oljeavskiljare

Verksamheter med förorenat processvatten får inte tillföra vattnet till avloppet utan det måste renas innan det släpps till avloppsystemet.

Frityrkorg

Fettavskiljare

För att minska utsläppen av fett vill vi informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare och system för fettåtervinning.