Till sidans huvudinnehåll
Elmontör vid elmätarskåp

Ansök om ursprungsgarantier

Här hittar du en lathund om hur du fyller i din ansökan om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten.

Lathund för ansökan

Nätområdes-ID: För anläggningar i och runt Strängnäs och Mariefred skall SGS anges

Anläggnings-ID (för produktion): Kontakta vår kundservice. Din produktionsanläggning har ett unikt nummer på 18 siffror, alltså ej samma som för ditt uttagsabonnemang.

Ediel-ID: 41700

Anläggningens rapportör av mätvärden (företagsnamn och organisationsnummer): SEVAB Nät AB, organisationsnummer: 556192-2856.

Kontakt: insamling@esem.se

Anläggningens produktion mäts per timme: JA (numera även per 15-minutersintervall)

Anläggningens produktion för ursprungsgarantier rapporteras i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät: JA (om vi utför mätningen och du inte betalar för en extra elmätare som bara mäter direkt på din produktionsanläggning)


Hoppas informationen var till hjälp. Själva ansökan och mer information om hur du ansöker om ursprungsgarantier hittar du på Energimyndighetens webbplats www.energimyndigheten.se