Till sidans huvudinnehåll

Elanslutning mellanspänning (12-24 kV)

Behöver du el till ett köpcenter, en industrianläggning eller större solcellspark med stort effektbehov och anslutning över 1000A? Vi ansluter din anläggning med mellanspänning (12-24kV).

Hur lång tid tar det och vad kostar din anslutning?

Anslutningar över 1000 A ansluts med mellanspänning (12-24kV) i kundens egen transformatorstation, som ska uppfylla Tekniska krav på anslutning av kundanläggning 12-24 kV. Vid permanent anslutning av mellanspänningskund till elnätet tas en avgift ut som motsvarar SEVAB Näts kostnader för byggnation och förstärkning av elnätet fram till centralt mellanspänningsnät (schakt, kabelförläggning och anslutning) + del i slinga samt del i fack i fördelningsstationen. Offert lämnas i varje enskilt fall. För att få en prisindikation kan du göra en prisförfrågan för just din anslutning.

Att tänka på vid anslutning med mellanspänning

Storleken på ditt önskade effektbehov samt avståndet till möjlig anslutning i elnätet, kan innebära att elnätet behöva förstärkas eller byggas ut. I vissa fall kan det även innebära att en ny fördelningsstation behöver byggas. Detta medför att tiden tills du kan ansluta dig till elnätet kan variera avsevärt. Det är viktigt att du kontaktar SEVAB Nät i god tid för att få reda på dina förutsättningar för anslutning med mellanspänning. Vid anslutning av större effekter än 1,5 MVA tillämpas kösystem avseende effekttillgänglighet och möjlig anslutning.

Tips för lägre anslutningseffekt

Lägre anslutningseffekter leder sannolikt till både ett lägre pris och snabbare anslutning. En lägre anslutningseffekt kan uppnås genom att ni själva installerar någon typ av energilager för att hantera era topplastsituationer.

Nätområden.se

På den här sidan kan du ta reda på vilket nätområde du tillhör.