Entré Kvitten återvinningscentral

Områdesregler för Kvitten Återvinningscentral

Välkommen till Kvittens återvinningsanläggning. När du passerar entrén anses du som privatperson eller företag ha accepterat de regler som gäller för området. Vi är tacksamma för att du lämnar ditt avfall till oss och därmed medverkar till en bättre miljö.

Lågfartsområde

För allas säkerhet är hela Kvittens avfallsanläggning ett lågfartsområde med maxfart på 10 km/h. Varning för höga kajkanter.

Rökning

Kvittens avfallsanläggning är en rökfri arbetsplats. Rökförbud gäller på hela området.

Fotografering

Fotografering inom området får endast ske efter SEVAB:s medgivande.

Vistelse

Allmänheten får vistas på den del som är upplåten för privatpersoner under återvinningscentralens öppettider. Vistelse på övrigt område är endast tillåtet i samband med införsel av invägt företagsmaterial och i samband med lastning/lossning.

Varselkläder

Godkänd varselväst skall användas om man lämnar fordonet på annat område än den del som är upplåten för allmänheten.

Arbetsfordon

Arbetsfordon har alltid företräde.

Tillåtet material

Endast material som SEVAB har beviljat tillstånd för att ta emot får införas. All tippning ska ske på anvisad plats. Sker tippning på fel plats debiteras företaget för flyttning av material, enligt gällande pris för maskintjänster.

Farligt avfall

Farligt avfall tas endast emot från hushåll. Som företagare är du hänvisad till Återvinningsanläggningen Lilla Nyby i Eskilstuna för att lämna farligt avfall. Hitta till Lilla Nyby (nytt fönster öppnas).  Du kan även beställa tjänsten av oss så hämtar vi farligt avfall hos dig. 

Vägning företag

Företaget ansvarar själv för infört material gällande materialuppgifter, vägning och kostnader. Företaget ska redovisa materialslag och mängd genom att väga införd last på vågen. Underlåter företaget att redovisa materialslag och vikt, eller uppger felaktigt material, betraktas det som otillåten införsel. Företaget debiteras då med en extra avgift på 1000 kr per införsel samt avgift för rätt material. Vid införsel av ovägt material gör SEVAB en beräknad vikt med ett påslag på 10 %. Kör företaget för annan kunds räkning skall medgivande av detta ske från SEVAB innan material kan registreras på annan kund än transportören.

Materialets ursprung

SEVAB förbehåller sig rätten att neka införsel av material om det kan råda oklarhet om dess ursprung. Material som förs in av företag skall alltid redovisas och vägas, även om materialet har hämtats hos privatpersoner. SEVAB förbehåller sig också rätten att på begäran få se plats där avfallet skapats. Kostnaden för den kontrollen är 2000 kr och påförs företaget om oriktiga uppgifter lämnats.

Schaktdeklaration

Endast schaktmassor som är provtagna och analyserade samt åtföljs av ”Deklarationsblankett för schaktmassor” tas emot.

Vågkvitto

Kontrollera vågkvitto vid utfart. Reklamation på invägt materialslag eller vikt, skall ske inom 5 dagar.

Minderåriga

Målsman eller medföljande vuxen ansvarar för sina minderåriga och deras säkerhet.

Stöld

Det är inte tillåtet att ta saker som har lämnats på området. All typ av stöld kommer att polisanmälas.

 

Tack för ditt besök och din medverkan till en bättre miljö!