Till sidans huvudinnehåll
Entré Kvitten återvinningscentral

Områdesregler för Kvitten Återvinningscentral

Välkommen till Kvittens återvinningsanläggning. När du passerar entrén anses du som privatperson eller företag ha accepterat de regler som gäller för området. Vi är tacksamma för att du lämnar ditt avfall till oss och därmed medverkar till en bättre miljö.

Öppettider Kvitten

Till Kvitten är du välkommen både som privatperson och företagskund. Observera att alla röda helgdagar har vi stängt vågen och därför ingen företagsinlämning under dessa dagar.

07.00 - 15.45

Vi hjälper dig hantera farligt avfall

Det finns en hel del att tänka på när det gäller inlämning av farligt avfall. Vi har samlat det ni behöver veta så att vi tillsammans hanterar det korrekt.

Lågfartsområde

För allas säkerhet är hela Kvittens avfallsanläggning ett lågfartsområde med maxfart på 10 km/h. Varning för höga kajkanter.

Rökning

Kvittens avfallsanläggning är en rökfri arbetsplats. Rökförbud gäller på hela området.

Fotografering

Fotografering inom området får endast ske efter SEVAB:s medgivande.

Vistelse

Allmänheten får vistas på den del som är upplåten för privatpersoner under återvinningscentralens öppettider. Vistelse på övrigt område är endast tillåtet i samband med införsel av invägt företagsmaterial och i samband med lastning/lossning.

Varselkläder

Godkänd varselväst skall användas om man lämnar fordonet på annat område än den del som är upplåten för allmänheten.

Arbetsfordon

Arbetsfordon har alltid företräde.

Tillåtet material

Endast material som SEVAB har beviljat tillstånd för att ta emot får införas. All tippning ska ske på anvisad plats. Sker tippning på fel plats debiteras företaget för flyttning av material, enligt gällande pris för maskintjänster. 

Vägning företag

Företaget ansvarar själv för infört material gällande materialuppgifter, vägning och kostnader. Företaget ska redovisa materialslag och mängd genom att väga införd last på vågen. Underlåter företaget att redovisa materialslag och vikt, eller uppger felaktigt material, betraktas det som otillåten införsel. Företaget debiteras då med en extra avgift på 1000 kr per införsel samt avgift för rätt material. Vid införsel av ovägt material gör SEVAB en beräknad vikt med ett påslag på 10 %. Kör företaget för annan kunds räkning skall medgivande av detta ske från SEVAB innan material kan registreras på annan kund än transportören.

Materialets ursprung

SEVAB förbehåller sig rätten att neka införsel av material om det kan råda oklarhet om dess ursprung. Material som förs in av företag skall alltid redovisas och vägas, även om materialet har hämtats hos privatpersoner. SEVAB förbehåller sig också rätten att på begäran få se plats där avfallet skapats. Kostnaden för den kontrollen är 2000 kr och påförs företaget om oriktiga uppgifter lämnats.

Schaktdeklaration

Endast schaktmassor som är provtagna och analyserade samt åtföljs av ”Deklarationsblankett för schaktmassor” tas emot.

Vågkvitto

Kontrollera vågkvitto vid utfart. Reklamation på invägt materialslag eller vikt, skall ske inom 5 dagar.

Minderåriga

Målsman eller medföljande vuxen ansvarar för sina minderåriga och deras säkerhet.

Stöld

Det är inte tillåtet att ta saker som har lämnats på området. All typ av stöld kommer att polisanmälas.

 

Tack för ditt besök och din medverkan till en bättre miljö!

Kundservicemedarbetare

Vill du göra en beställning?

Om du vill beställa en produkt eller beställa hämtning av avfall, kontakta vår kundservice på nummer 0152-460 50

Porträtt av Kirsi Gustavsson

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag - oavsett om du har frågor om återvinning, el eller vatten och avlopp.

Vit container från Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Hyr containrar och flak

Här kan du se våra vanligaste containrar och vad som kan slängas i dem.