Öppettider för företagare:

Måndag till fredag 7.00-16.00

Sista tid för infart är 15.45

Välkommen till Kvitten Återvinningsanläggning

Här kan du som företagare lämna ditt avfall.

Kör upp på vågen

Alla företag ska redovisa materialslag och mängd genom att väga införd last på vågen. Underlåter företaget att redovisa materialslag och vikt, eller uppger felaktigt material, betraktas det som otillåten införsel och debiteras med extra avgift på 1000 kr per införsel samt avgift för rätt material. Vid införsel av ovägt material gör SEVAB en beräknad vikt med påslag på 10 %. Företaget ansvarar själv för infört material gällande materialuppgifter, vägning och kostnader. Kör företaget för annan kunds räkning skall medgivande av detta ske från SEVAB innan material kan registreras på annan kund än transportören.

Materialets ursprung

SEVAB förbehåller sig rätten att neka införsel av material om det kan råda oklarhet om dess ursprung. Material som förs in av företag skall alltid redovisas och vägas, även om materialet har hämtats hos privatpersoner. SEVAB förbehåller sig också rätten att på begäran få se plats där avfallet skapats. Kostnaden för den kontrollen är 2000 kr och påförs företaget om oriktiga uppgifter lämnats.

Schaktdeklaration

Endast schaktmassor som är provtagna och analyserade samt åtföljs av ”Deklarationsblankett för schaktmassor” får tas emot. Blanketten hittar du här.

Vågkvitto

Kontrollera vågkvitto vid utfart. Reklamation på invägt materialslag eller vikt, skall ske inom 5 dagar.

Farligt avfall hänvisas till Eskilstuna

Som företagare är du hänvisad till Återvinningsanläggningen Lilla Nyby i Eskilstuna för att lämna ditt farliga avfall.

Under vecka 27-32 hämtar vi endast farligt gods som finns registrerat på dig sedan tidigare som kund. Det vill säga att vi bl. a. inte kan erbjuda sorteringsjobb av specialist. 
Möjligheterna att avlämna farligt avfall och farligt gods på Lilla Nyby gäller som vanligt även under dessa veckor.

Enligt krav från Avfall Sverige ska allt farligt avfall vägas in. Det innefattar även invägning av vitvaror, kyl och frys samt all elektronik. Tänk på att du när du lämnar farligt avfall även måste lämna ett ifyllt transportdokument.

Hitta till Lilla Nyby

Som företagare lämnar du ditt farliga avfall till Återvinningsanläggningen Lilla Nyby i Eskilstuna.