Öppettider för företagare:

Måndag till fredag 7.00-16.00

Sista tid för infart är 15.45

Välkommen till Kvitten Återvinningsanläggning

Här kan du som företagare lämna ditt avfall.

Kör upp på vågen

Alla företag ska redovisa materialslag och mängd genom att väga införd last på vågen. Underlåter företaget att redovisa materialslag och vikt, eller uppger felaktigt material, betraktas det som otillåten införsel och debiteras med extra avgift på 1000 kr per införsel samt avgift för rätt material. Vid införsel av ovägt material gör SEVAB en beräknad vikt med påslag på 10 %. Företaget ansvarar själv för infört material gällande materialuppgifter, vägning och kostnader. Kör företaget för annan kunds räkning skall medgivande av detta ske från SEVAB innan material kan registreras på annan kund än transportören.

Materialets ursprung

SEVAB förbehåller sig rätten att neka införsel av material om det kan råda oklarhet om dess ursprung. Material som förs in av företag skall alltid redovisas och vägas, även om materialet har hämtats hos privatpersoner. SEVAB förbehåller sig också rätten att på begäran få se plats där avfallet skapats. Kostnaden för den kontrollen är 2000 kr och påförs företaget om oriktiga uppgifter lämnats.

Schaktdeklaration

Endast schaktmassor som är provtagna och analyserade samt åtföljs av ”Deklarationsblankett för schaktmassor” får tas emot. Blanketten hittar du här.

Vågkvitto

Kontrollera vågkvitto vid utfart. Reklamation på invägt materialslag eller vikt, skall ske inom 5 dagar.

Farligt avfall

Som företagare är du hänvisad till Återvinningsanläggningen Lilla Nyby i Eskilstuna för att lämna ditt farliga avfall. Du kan även beställa hämtning av farligt avfall så hämtar vi farligt avfall hos dig. Läs mer om tjänsten här.

Enligt krav från Avfall Sverige ska allt farligt avfall vägas in. Det innefattar även invägning av vitvaror, kyl och frys samt all elektronik. Tänk på att när du lämnar farligt avfall måste du även lämna ett ifyllt transportdokument.

Kyl och frys

Vi hjälper dig att hantera farligt avfall

Som företagare kan du antingen lämna farligt avfall i Eskilstuna, eller beställa tjänsten av oss så hämtar vi ditt farliga avfall hos dig.

Hitta till Lilla Nyby

Som företagare lämnar du ditt farliga avfall till Återvinningsanläggningen Lilla Nyby i Eskilstuna.

Entré Kvitten återvinningscentral

Områdesregler för Kvitten Återvinningscentral

Välkommen till Kvittens återvinningsanläggning. När du passerar entrén anses du som privatperson eller företag ha accepterat de regler som gäller för området. Vi är tacksamma för att du lämnar ditt avfall till oss och därmed medverkar till en bättre miljö.

Vit container

Hyr containrar och flak

Vi har olika sorters containrar och flak beroende på vad du har för behov. Här kan du se våra vanligaste containrar och vad som kan slängas i dem.

Porträtt av Oskar Morén

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Medarbetare i kundservice hjälper kund vid disk.

Vill du göra en beställning?

Om du vill beställa en produkt eller beställa hämtning av avfall, kontakta vår kundservice på nummer 0152-460 50