Till sidans huvudinnehåll

Allt matavfall ska samlas in

Beställ kärl för matavfall till din fastighet och undvik onödiga kostnader. Sedan 2018 måste allt matavfall som uppkommer i din fastighet sorteras ut från det övriga avfallet, efter ett beslut som tagits i Strängnäs kommunfullmäktige.

Att samla in matavfall kostar ingenting

Att ha kärl för matavfall kostar 0 kr, du får alltså inga ökade kostnader när du börjar sortera ut matavfall.

En positiv effekt av att börja sortera blir att mängden övrigt hushållsavfall minskar. Vid bra sortering finns alltså möjligheten att du kommer kunna ha färre kärl för "Övrigt Hushållsavfall" vilket skulle minska din totala kostnad. Bra för dig och bra för miljön!

Miljöavgift för att inte sortera

Om du väljer att inte införa matavfallssortering i din fastighet, och matavfallet och hushållsavfallet alltså slängs i samma kärl, kommer ditt abonnemang att klassas om till ”Osorterat Hushållsavfall”. Det innebär att du måste betala en miljöavgift på mellan 1500 kr och 36 000 kr per år och kärl, beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall. 

Information till dina boende

Som fastighetsägare är du ansvarig för att informera dina boende om hur de ska sortera ut sitt avfall i din fastighet. Vi vill underlätta för dig och erbjuder därför sorteringsguider som du kan dela ut till dina boende. Om du är intresserad av att använda vårt tryckta material är du välkommen att kontakta vår kundservice på nummer 0152-460 50. Du kan även själv ladda ner och skriva ut sorteringsinformation här.

Läs renhållningstaxan

2023-renhallningstaxa-strangnas-kommun-1.pdf

Flyer om matavfall

Om dina hyresgäster är nya på att sortera ut matavfall, kan du dela ut den här flyern. 

Flyer om matavfall

Kundservicemedarbetare

Vill du göra en beställning?

Om du vill beställa en produkt eller beställa hämtning av avfall, kontakta vår kundservice på nummer 0152-460 50

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.