Ladda ner sorteringsinformation

Vi hjälper dig att informera dina hyresgäster om hur de ska sortera i soprummet. Här hittar du informationsmaterial som du kan ladda ner, skriv ut och dela ut.

Om du behöver något annat

Tveka inte att höra av dig till oss om du behöver skyltar, tryckta broschyrer eller någonting annan typ av information kring sortering. Vi hjälper dig att hitta lösningar.

Sorteringsguide, översikt

En enkel översikt över olika material som de boende kan sortera. 

Sorteringsguide_FNI_SVE_SEVAB_2020_litenbild.jpg

Sorteringsguide, broschyr

En broschyr som dina boende kan använda för att få en första introduktion i hur de ska sortera.

Sortera matavfall med grön påse

Om ni har börjat sortera matavfall med grön påse i din fastighet kan du skriva ut och dela ut den här flyern till dina hyresgäster. 

Flyer om matavfall

Om dina hyresgäster är nya på att sortera ut matavfall, kan du dela ut den här flyern. 

Flyer om matavfall

Färgsorteringsguide

Har du färgsortering i ditt flerfamiljshus? Då kan du dela ut den här färgsorteringsguiden. 

Affischer till sorteringsrummet

De här affischerna är i storlek A3, de kan du skriva ut och sätta upp i sorteringsrummet ovanför sopkärlen. Innehåller fraktionerna: övrigt hushållsavfall, matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, tidningar, ofärgat och färgat glas. 

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Du har väl inte missat att vi har en digital sorteringsguide? I den kan du och dina kunder söka på olika sorters avfall och se hur det ska sorteras. Hänvisa gärna dina kunder till sorteringsguiden.