Till sidans huvudinnehåll
Brygga vid stilla sjö i solnedgång

Ursprungsmärkning - Hur elen du köper är producerad

När du köper el av oss får du välja hur du vill att elen ska vara producerad, det gör du genom valet av elavtal och tillval. Här redovisar vi ursprunget av den el som vi levererar hem till dig.

El från fossilfria energikällor - i alla våra elavtal

Om du inte gör något aktivt val av hur din el ska produceras får du vår elmix där all el är producerad här i Sverige, och kommer dessutom från fossilfria energikällor, som biomassa, sol-, vind-, vatten och kärnkraft.

För elavtalen Rörligt elpris och Fast elpris kan du göra ett tillval med Bra Miljöval- eller Bioel som kommer från 100 procent förnybara energikällor. 

Elens ursprung våra elkunder 2023 - 100% fossilfri el

Diagrammen nedan visar elmixen för våra elkunder under 2023, samma information får du på din elfaktura. Om du gjort ett miljöval eller valt Bioel har du 100 procent el från förnybara energikällor.

Elens ursprung totalt för våra elkunder. 42 % kärnkraft. 58 % förnybart*. 0,0257 g koldioxidutsläpp per kWh. 0,00189 g kärnbränsleavfall per kWh. *Förnybart: 34,3 % vatten. 0,1 % sol. 0 % vind. 19 % bio. 5,1 % bra miljöval.

Elens ursprung utan specificerad energikälla. 61 % kärnkraft. 39 % vattenkraft. 0,0375 g koldioxidutsläpp per kWh. 0,00276 g kärnbränsleavfall per kWh.