Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar

Varför laddar man inte via uttaget till motorvärmaren? Kan flera dela på laddaren? Hur betalar man sin laddning? Kan någon stjäla kabeln för att ladda? Här hittar du de vanligaste frågorna om elbilsladdning.

Att ladda med bilen med dess medföljande laddare i ett vanligt vägguttag har visat sig vara en säkerhetsrisk. Ofta ligger en gammal och ej dimensionerad installation till grund för detta och flertalet bränder har uppmärksammats runt om i Europa. Om du har funderingar kring detta föreslår vi en kontakt med ditt försäkringsbolag.

Våra Keba P30 laddboxar säljs oftast med ett typ 2 uttag monterat. Det går även att få branschens övriga uttag men idag anses typ 2 vara mest gångbart.

Om du önskar kan laddboxen levereras med en fast kabel. Vill du ha fast kabel bestämmer du själv vilken typ av anslutning du önskar.

Om du tecknar ett administrationsavtal med vår samarbetspartner, Mer Sweden, kan din bostadsrättsförening eller fastighetsägare själv styra vilken taxa de boende ska ha för sin förbrukade laddning. Oftast lägger man ett litet påslag för att täcka lite löpande driftkostnader. Andra väljer att bara ha ett nollsummespel. I vissa fall har man valt att lägga in ett förhöjt pris enligt schablon för den uppskattade förbrukningen. Detta blir dock aldrig helt rättvist.

Beroende på hur man väljer att montera laddboxar kan man styra vem som skall ha tillgång eller ej. Om det gäller en fast parkeringsplats som är din, lägger man in en RFID-funktion i ditt administrationsavtal med vår samarbetspartner Mer Sweden. Här registreras att endast den som har just denna parkering får ladda. Detta sköts enkelt med ett speciellt kort eller en så kallad RFID-tag.

Redan från första mötet tar vi med installatören i projektet. På så sätt kan vi tillsammans utreda ert specifika behov kring elbilsladdning. Vi projekterar och planerar vi din anläggning och installatören ger råd kring hur och om ert interna nät behöver förstärkas. Vi väger även eventuella kostnader in kring uppgradering av huvudsäkring.

Laddboxen ägs i de flesta fall av BRF eller fastighetsägaren. Detta eftersom man vill att anläggningen skall vara intakt om någon flyttar.

Vid flytt förblir parkeringsplatsen i samma utförande om du flyttar. Om någon står i kö för parkering med laddbox är det smidigt att erbjuda den boende platsen. Det är absolut inte kostnadseffektivt att börja flytta laddboxar.

Alla installation ska ske av behörig installatör. Antingen genom din egen installatör som känner din anläggning, eller vår samarbetspartners upphandlade installationsföretag.

Redan från första kontakt tar vi med installatören i diskussionen för att utreda vilka förutsättningar som finns för effektiv laddning hos er. Laddboxen installeras alltid med personskyddsautomat och om önskemål finns även med effektbegränsning mot övriga fastigheten. På så sätt behöver inga huvudsäkringar lösa ur vid hög belastning. Vi erbjuder även lastbalansering om man vill fördela lika effekt mellan flera laddare.

Beroende på hur du vill styra åtkomsten på din laddare kan du, via en administrationstjänst från vår samarbetspartner Mer Sweden, lägga en identifiering via RFID (kort eller tagg). Med denna kan föreningen eller fastighetsägaren styra vem som får ladda på vilken laddare, när man får ladda eller rent av till vilken tariff ska man få ladda. Det går även att tariffstyra till olika tider eller personer.

En bra lösning på investeringsfrågan är att alla som vill ha en parkeringsplats med elbilsladdning får en förhöjd hyra på sin ordinarie hyresavi. För att räkna ut den förhöjda hyran kan man göra enligt förslaget nedan:

Investeringen per laddplats/10 år = förhöjd hyra

Exempel 1:

10 års avskrivningstid

19 000 kr per laddplats i investeringskostnad

Uträkning:19 000 kr i investering per laddplats / 120 månader= 158 kr/mån

Exempel 2:

5 års avskrivningstid

19 000 kr per laddplats i investeringskostnad

Uträkning: 19 000 kr i investering per laddplats / 60 månader= 316 kr/ mån

På detta sätt tar inte föreningen själva kostnaden, utan den som önskar laddning betalar för sin laddbox. Rättvisa brukar vara en viktig parameter när man ser på investeringar i t ex bostadsrättsföreningar.

Ett annat sätt är att föreningen eller fastighetsägaren helt enkelt tar hela kostnaden med motivering att det är en värdehöjande åtgärd och ökar attraktionskraften hos dig som förening eller hyresvärd.

Våra vanligaste laddboxar har ett uttag per box. Vill man ladda flera bilar samtidigt måste man därför ha flera boxar. Det finns dock andra typer av laddare med flera uttag. Dessa är mer avsedda för publik laddning och är mer slagtåliga. Priset är därför ett helt annat.

För att ge alla boxar samma förutsättningar vid samtidig laddning rekommenderar vi att man aktiverar en mjukvarutjänst som vi kallar lastbalansering. Vill man dessutom vara säker på att inte effektuttaget blir för stort kan en lastvakt installeras. Då är du säker på att huvudsäkringar inte behöver lösa ut vid hög belastning. Anläggningen anpassar sig då till vilken effekttillgång som finns att tillgå och fördelar den sedan via lastbalansering. Alla fordon får då lika effekt laddning.

Betalning av laddning sker enklast genom att ansluta den smarta laddstationen till vår samarbetspartners, Mer Sweden's administrationstjänst. Den enskilde kunden eller hyresgästen tecknar ett separat avtal med Mer Sweden. 

Föreningen eller fastighetsägaren kan bestämma vilken taxa som skall tas ut och all administration sköts i Mer Sweden's databas. Hyresgästen faktureras varje månad för sin förbrukning och var 6:e månad skickas ett underlag från Mer till fastighetsägaren eller föreningen på hur mycket deras laddare förbrukat. En faktura skickas då från fastighetsägaren eller föreningen till Mer för sin förhöjda förbrukning. Enkelt och minimal administration.

En lastvakt känner av hur mycket effekt fastigheten drar och anpassar och optimerar bilens laddning efter det.