En grön påse med matavfall som knutits ihop med dubbelknut.

Öka sorteringen av matavfall med den gröna påsen

Att låta hyresgäster sortera matavfall med gröna påsar har visat sig öka matavfallssorteringen med över 100 %, enligt de pilottester vi utfört tillsammans med olika fastighetsägare. Det är en enkel insats som underlättar avfallssorteringen för de som bor i din fastighet. Ökad matavfallssortering innebär en minskad mängd övrigt hushållsavfall, vilket resulterar i minskade återvinningskostnader. En vinst för både dig, dina hyresgäster och för miljön.

Såhär funkar det

Pris och kostnader

En låda med 600 gröna påsar kostar 385 kr ex. moms.

Det motsvarar ca 100 kr per hushåll och år. Gröna påsar har visat sig öka sorteringen av matavfall och därmed minska det övriga hushållsavfallet med minst 30 %. Detta innebär att insatsen minskar dina totala återvinningskostnader.

Sortera matavfall med grön påse

Om ni har börjat sortera matavfall med grön påse i din fastighet kan du skriva ut och dela ut den här flyern till dina hyresgäster. 

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.