Priser för fjärrvärme

Nedanstående priser gäller för företag från och med 2019-01-01.

Fjärrvärmepris

Vårt fjärrvärmepris är uppdelat i Prislista 1 och Prislista 2. Effekten och årsförbrukningen avgör vilken prislista du tillhör.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften för större fastigheter beror på fastighetens effekt- och varmvattenbehov. Vi lämnar därför ett pris i varje enskilt fall.

Service och felavhjälpning

Felavhjälpning, service och support debiteras enligt en särskild prislista.