Priser för fjärrvärme

Från 1 januari 2020 höjs det rörliga fjärrvärmepriset med 3 procent. Den fasta avgiften förblir vid detta tillfälle oförändrad.

Fjärrvärmepris

Vårt fjärrvärmepris är uppdelat i Prislista 1 och Prislista 2. Effekten och årsförbrukningen avgör vilken prislista du tillhör.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften för större fastigheter beror på fastighetens effekt- och varmvattenbehov. Vi lämnar därför ett pris i varje enskilt fall.

Service och felavhjälpning

Felavhjälpning, service och support debiteras enligt en särskild prislista.