Felsökning

Ingen värme i hela eller delar av din fastighet? Här nedan följer ett felsökningsschema som du enkelt kan gå igenom för att upptäcka eller utesluta fel på din fjärrvärmecentral.

Fel  Trolig orsak Åtgärd
Dålig värme och inget varmvatten/låg varmvatten-temperatur i hela fastigheten.     Problem i fjärrvärmeleveransen.  

1. Kontrollera om vi har några drifstörningar i ditt område här.

2. Kontakta vår kundservice.

Dålig värme i hela fastigheten men varmvatten finns.     1. Reglercentralen är felinställd.  

1. Kontrollera temperaturinställningarna i reglercentralen. Du hittar manualerna till våra vanligaste fjärrvärmecentraler för större fastigheter här.

2. Kontakta vår kundservice.

    2. Cirkulations-pumpen har stannat.  

1. Kontrollera dina säkringar och ditt överlastskydd.

2. Starta om cirkulationspumpen.

3. Kontakta vår kundservice.

    3. Trycket är dåligt.  

1. Kontrollera att trycket är över 0,8 bar. Om det är lägre måste du fylla på systemet. Läs mer om hur du kontrollerar trycket och fyller på systemet här.

2. Lufta elementen. Läs mer om hur du luftar elementen här.

3. Kontakta vår kundservice.

Dålig värme i delar av fastigheten.     1. Trycket är dåligt.  

1. Kontrollera att trycket är över 0,8 bar. Om det är lägre måste du fylla på systemet. Läs mer om hur du kontrollerar trycket och fyller på systemet här.

2. Lufta elementen. Läs mer om hur du luftar elementen här.

3. Kontakta vår kundservice.

    2. Element-termostaten kärvar.  

1. Smörj upp ventilen eller byt termostat.

2. Kontakta en VVS-firma.

Låg eller hög varmvatten-temperatur i hela fastigheten.     Felaktig injustering.  

1. Justera temperaturen på tappvarmvattnet. Du hittar manualerna till våra vanligaste fjärrvärmecentraler för större fastigheter här.

2. Kontakta vår kundservice.  

Låg eller hög varmvatten-temperatur i delar av fastigheten.     Fel på blandaren.  

1. Byt eller reparera blandaren.

2. Kontakta en VVS-firma.

           
""

Teckna serviceavtal

Du som fastighetsägare kan teckna vårt förmånliga serviceavtal för fjärrvärme – så tar vi hand om din fjärrvärmecentral åt dig.

""

Boka servicebesök

Är du osäker på om din fjärrvärmecentral är rätt inställd och fungerar som den ska? Boka ett servicebesök så gör våra tekniker en grundlig undersökning.

Skötselråd

Vissa delar i din fjärrvärmecentral bör du kontrollera regelbundet.

Manualer

Här hittar du manualer till våra vanligaste fjärrvärmecentraler, både gamla och nya modeller.

""

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

""

Aktuell driftinformation

Håll dig uppdaterad om planerade och pågående driftstörningar för Fjärrvärme, Elnät samt Vatten och Avlopp.