El märkt med Bra Miljöval

Med Bra Miljöval får ditt företag el som är producerad från förnybara källor. Vatten, vind- eller biokraft. Bra Miljöval är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen och innebär minskad påverkan på miljön.

Du kan när som helst under avtalsperioden välja att få el som är märkt med Bra Miljöval. Bra Miljövalmärkt el kostar endast 1,6 öre/kWh exkl. moms utöver det ordinarie elpriset. 

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Människor diskuterar offert.

Få en offert

Vi ger dig en offert som passar ditt företag och er verksamhet.