Gröna avfallskärl i ett sorteringsrum.

Sortering i din fastighet

Sortera enkelt med fastighetsnära insamling. Vi levererar och hämtar kärlen och ser till att ditt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt.

""

Sorterar ni ut matavfall?

Under 2018 måste allt matavfall som uppkommer i din fastighet sorteras ut från det övriga avfallet. Beställ kärl för matavfall till din fastighet och undvik onödiga kostnader.

Vit container.

Hyr container eller flak av oss

Behöver du ett smidigt sätt att bli av med ditt avfall? Hyr container eller flak av oss så sköter vi resten.

""

Välkommen till Kvitten Återvinningsanläggning

Här kan du som företagare lämna ditt avfall.

Hämtning av farligt avfall/gods

Under vecka 27-32 hämtar vi endast farligt gods som finns registrerat på dig sedan tidigare som kund. 

Möjligheterna att avlämna farligt avfall och farligt gods på Lilla Nyby gäller som vanligt även under dessa veckor.

Vill du ha personlig hjälp?

Hör av dig till oss om du har en fråga eller önskar veta mer om våra produkter och tjänster. Ring oss så bokar vi ett möte!