Till sidans huvudinnehåll
Huvudentren Dammvägen

Aktuellt från SEVAB

Här hittar du aktuell information och nyheter från SEVAB.

Använd vattnet solidariskt och klokt!

Under våren och försommaren går det åt mycket vatten. Trädgårdar ska grönska, pooler ska fyllas och många duschar kanske mer ofta för att svalka sig i värmen...

Nya direktiv för verksamheter rörande inlämning av förpackningar

Idag den 29 februari gick Näringslivets Producentansvar, NPA, ut med information om att de beslutat att verksamheter i Strängnäs kommun från och med den 1 ma...

Driftinformation direkt i mobilen

Vi vill att du så snabbt och smidigt som möjligt ska få information om eventuella avbrott som du berörs av. Därför är vi glada att vi nu kan erbjuda sms-avis...

Läget på elmarknaden – januari 2024

Vi har haft en del dagar med höga elpriser, men jämfört med förra vintern har priserna på elmarknaden varit låga. Ett visst underskott i vatten- och snömagas...

Pris- och taxeförändringar 2024

Här har vi samlat pris- och taxeförändringar som sker vid årsskiftet inom våra verksamhetsområden.

Hjälp våra bilar att ta sig fram till dig genom att skotta och sanda

Nu är snön här igen! Om du väntar slam- eller soptömning behöver det vara ordentligt skottat och sandat runt kärlet och fram till brunnen så att våra bilar k...

Från 1 januari 2024 sköter SEVAB återvinningsstationerna

Den 5 juli 2022 fattade Sveriges riksdag beslut om en ny förpackningsförordning. Enligt den ska kommunerna ansvara för förpackningsinsamlingen på återvinning...

Information för dig som fått din faktura i december som e-faktura/e-postfaktura och även i Kivra

På grund av ett tekniskt fel i samband med vår fakturering för november har de kunder som får sin faktura som e-faktura eller e-postfaktura även fått den ski...

Klubbat och klart för ökat återbruk med ReTuna Auktion.

Nu finns möjligheten att klicka hem återbrukade fynd i spännande budgivningar digitalt. ReTuna Auktion är igång och gör second hand-utbudet tillgängligt för...

Strängnäs-el är tillbaka bland våra elavtal

Nu kan du som är privatkund återigen teckna vårt lokala elavtal Strängnäs-el och samtidigt stötta det lokala föreningslivet.

Läget på elmarknaden - augusti

För ganska precis ett år steg priset på el och naturgas vilket ledde till mycket höga elkostnader för många av våra kunder under vintern 2022 – 2023. Risken...

Pågående kundundersökning om SEVAB

Just nu pågår den årliga NKI-kundundersökningen om SEVAB. Undersökningen sker i samarbete med SKI (Svenskt kvalitetsindex*) och utförs genom webbenkäter och...

Varning för oseriös telefonförsäljning av elavtal

Några av våra kunder har nyligen meddelat oss att de blivit uppringda av personer som utger sig för att komma från oss och vill teckna elavtal. Därför varnar...

Småhusägare kan få bidrag för energieffektivisering

Du som äger och bor i ett småhus med el- eller gasuppvärmning kan nu ansöka om bidrag för energieffektivisering för att vara bra rustad vid höga energipriser.

Sakägarsamråd, Gorsingeholms vattenskyddsområde

För att säkerställa dricksvattenförsörjningen för Strängnäs invånare över tid planeras ett beslut att inrätta ett nytt grundvattenskyddsområde för Gorsingeho...

Ändrade elnätspriser från 1 juli

Vattenfall Eldistribution genomför en tillfällig sänkning av överföringsavgiften för regionnätet. Ändringen beror på förändrade kostnader mot Svenska kraftnä...

Stora Biltvättarhelgen 22 – 23 april

Vår vattenmiljö förorenas om man tvättar bilen på en asfalterad garageuppfart eller gata. Stora biltvättarhelgen uppmärksammar hur du på ett hållbart sätt tv...

Nya regler om reducering av nätavgift för småskaliga elproducenter

20 mars 2023 gick Energimarknadsinspektionen ut med en nyhet om att reglerna kring att elnätsföretag ska tillåta inmatningsabonnemang utan kostnad inte längr...

Nya regler om reducering av nätavgift för småskaliga elproducenter

20 mars 2023 gick Energimarknadsinspektionen ut med en nyhet om att reglerna kring att elnätsföretag ska tillåta inmatningsabonnemang utan kostnad inte längr...

Höjd energiskatt från 1 januari

Från 1 januari 2023 höjs energiskatten på el med 3,2 öre/kWh. Från 36 öre/kWh till 39,2 öre/kWh exklusive moms.Skattesatsen på el blir därmed 49 öre/kWh inkl...

Svenska kraftnät informerar om effektbrist

Svenska kraftnät har tagit fram information om vad som händer om det blir effektbrist – alltså om det inte finns tillräckligt med el alla timmar på dygnet i...

Pris- och taxeförändringar 2023

Nedan följer information om pris- och taxeförändringar som sker vid årsskiftet inom våra verksamhetsområden

Strängnäsbygdens ryttarförening är Årets förening 2022

Utmärkelsen Årets förening inom samarbetet med vårt elavtal Strängnäs-el. Denna gång går utmärkelsen och de 15 000 kronorna till Strängnäsbygdens ryttarfören...

Nu hjälps vi åt att spara el!

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Nu räknas varje kilowattimme som används och varje liten förändring spelar roll. Genom att mins...

Samråd för ny deponi vid återvinningsanläggning Kvitten

SEVAB planerar att söka tillstånd för en ny deponi för inert- och icke-farligt avfall på fastighet Strängnäs 2:1 väster om befintlig återvinningsanläggning o...

Ändringar i vårt utbud av elavtal

Nu är det åter igen möjligt för dig som kund att teckna elavtal med fast elpris och Mixpris*.

Teckna vårt nya elavtal Mixpris

Nu kan du som är privatkund välja att teckna vårt mixprisavtal – Mixpris! Det är elavtal med en blandning av 50 % fast och 50 % rörligt elpris - det bästa av...

Förändrade avtalsvillkor för elavtalet Rörligt pris utan bindningstid

Inom kort kommer du som har elavtalet Rörligt pris utan bindningstid att få hem ett brev om avtalsvillkorsändringar från oss. Förändringarna träder i kraft f...

Förändrade avtalsvillkor inom elhandel

Inom kort kommer många av våra elhandelskunder att få hem brev om avtalsvillkorsändringar från oss. Förändringarna träder i kraft från och med den 1 juli i år.

Strålande nyheter – solcellsparken på Lilla Nyby är klar

Nu är solcellsparken på Lilla Nyby i Eskilstuna igång och levererar närproducerad solel.

Nu inför vi fleranvändarpris

1 mars 2022 inför vi en ny elnätsprislista med fleranvändarpris. I samband med det tas prislistan för lägenhetspris bort.

Världsvattendagen uppmärksammar vattnets värde

Klimatförändringarna innebär att risken för vattenbrist ökar. Inför världsvattendagen den 22 mars uppmanar branschorganisationen Svenskt Vatten och dess över...

Elpriskompensation även för mars

Regeringen presenterar nu åtgärder för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina. Bland åtgärderna finns bland annat en f...

Regeringen ger ekonomiskt stöd till drabbade elkunder

För att kompensera de hushåll som drabbats av de höga elpriserna under vintern föreslår regeringen ett ekonomiskt stöd för december, januari och februari bas...

Låt året starta hållbart - Kranmärk din verksamhet

Kranmärkning är en hållbarhetsmärkning som har ett värde för miljön i form av mindre avfall och koldioxidutsläpp som inte kostar din verksamhet något.

Nytt år - ny ambassadörsförening

I år hälsar vi föreningen Starka Händer välkommen som ambassadör för Strängnäs-el.

Ny energiskatt på el 2022

Från 1 januari 2022 höjs energiskatten på el med 0,4 öre/kWh, från 35,6 öre/kWh till 36 öre/kWh exklusive moms. Skattesatsen på el blir därmed 45 öre/kWh ink...

Fjärrvärmeverksamheten säljs till Solör Bioenergi

Från årsskiftet 2021/2022 överlåts fjärrvärmeverksamheten formellt till Solör. Men SEVAB kommer att sköta drift, fakturering och kundservice under en övergån...

Nästa steg i textilinsamlingen – sorteringen med rosa påsen förändras

Vi har utvärderat hur insamlingen av textilier fungerar och utefter det gör vi nu justeringar. Genom att göra små förändringar kommer vi att kunna ta till va...

SEVAB beviljas bredbandsstöd för utbyggnad av fibernätet på landsbygden

Strax över tre miljoner i PTS-stöd ska gå till tre fiberprojekt på landsbygden, varav ett område är väster om Strängnäs.

Anmäl e-faktura och spara dyrbar tid!

Med e-faktura får du mer tid över samtidigt som du gör något bra för miljön. Din faktura skickas till din internetbank, där du godkänner den och sen är den b...

Ett viktigt hållbarhetsmål – minska onödig vattenförbrukning

På sikt vinner både miljö och hela VA-kollektivet på att varje hushåll använder mindre vatten. Det är samtidigt ett steg framåt i målsättningen för Agenda 20...

Fjärrvärmerörelsen i Strängnäs säljs till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

Måndagen den 30 augusti beslutade Strängnäs kommunfullmäktige att fjärrvärmerörelsen i Strängnäs ska säljas. Ny ägare till 80% av aktierna blir Solör Bioener...

Bli ambassadörsförening för Strängnäs-el

Som ambassadör för vårt populära och lokala elavtal Strängnäs-el får din förening vara med och ta del av vårt sponsringsbidrag. Anmäl din förening innan 1 se...

Projekt om effektoptimering för en hållbar energiomställning

Mälardalen är en av de stora tillväxtregionerna, många vill bo och etablera företag här. Vi ser en ökad elanvändning vilket kan leda till brist på överföring...

Kampanj för att minska förbrukningen av vatten

Vattenbrist, kapacitetsbrist och klimatförändringar tillsammans med globala krav, till exempel Agenda 2030, gör att vi behöver tänka på att använda vatten på...

Smarta mätare hjälper oss att förbättra elnätet!

Sedan vintern 2020 har vi använt smarta mätare som hjälper oss att få en bättre överblick och se aktuell status på våra elnät.

Miljömärk ditt elavtal med en miljömedveten trettioåring

Kan verkligen ditt val av elavtal påverka laxens lek? Svaret är ja! I 30 år har Bra Miljöval värnat om den biologiska mångfalden och människors hälsa, minska...

Välkommen till oss

För att vardagen ska fungera behöver vi just dig med dina kunskaper och erfarenheter.

Felsök själv vid strömavbrott

Just nu får vi många samtal om strömavbrott, där det visar sig att felet inte ligger hos oss utan i den egna anläggningen.