Till sidans huvudinnehåll

Vår verksamhet

SEVAB Strängnäs Energi är ett hundraårigt företag med en oöverträffad lokal förankring. Med hög kunskap och god kvalité bygger vi framtidens smarta lösningar inom energi och miljö.

SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB) och Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan. För att framgångsrikt kunna fortsätta erbjuda dessa samhällsbärande funktioner även i framtiden beslutade våra ägare att starta Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) – ett gemensamt driftbolag med ansvar för att driva och utveckla EEMs och SEVABs verksamheter och anläggningar.

Sedan 1 januari 2014 är alla medarbetare anställda hos ESEM och allt arbete som våra cirka 500 medarbetare utför, sker på uppdrag av EEM och SEVAB. Men även om driftbolaget är gemensamt är du som kommuninvånare fortfarande kund hos SEVAB Strängnäs Energi, som äger anläggningarna och näten.

ESEM ägs av SEVAB och EEM, som i sin tur ägs av Strängnäs kommun respektive Eskilstuna Kommunföretag. EEM och SEVAB äger varumärkena EEM och SEVAB samt anläggningar och distributionsnät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. EEM och SEVAB äger också ett gemensamt elhandelsbolag för inköp och försäljning av el.

ESEM leds av VD Kjell Andersson, som till sin hjälp har en stab med funktioner som HR, ekonomi, juridik, inköp, verksamhetsutveckling och IT. 

Bolagsinformation

SEVAB Strängnäs Energi AB
556527-5764

SEVAB Nät AB
556192-2856

SEVAB Energiförsäljning AB
556527-5772

Om SEVAB

VD: Kjell Andersson

Antal anställda: Anställda i det gemensamma driftsbolaget ESEM är 615 stycken (2023)

Huvudkontor: Dammvägen 12A, Eskilstuna

Affärsområden: Elnät & Stadsnät, Energi & Återvinning, Marknad, Produkter & Tjänster, VD & Stab, Vatten & Avlopp

Vad är ESEM? Läs mer om driftsbolaget ESEM här.

Visholmen från förr

Vår historia

SEVAB Strängnäs Energi AB har funnits i drygt 100 år.

Björkstammar i skog

Hållbarhet

Miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och är ständigt i fokus när våra medarbetare utför sina dagliga uppdrag.