Till sidans huvudinnehåll

Hållbarhet

För oss på SEVAB är visionen att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Hållbar utveckling är en viktig del i vårt arbete. Vi skapar tillgänglighet och hållbarhet för dagens och morgondagens Strängnäsbor.

Grässtrå i motljus

Hållbarhetsredovisning

Varje år bidrar vi till vår ägarkommuns hållbarhetsredovisning, där görs bolagets hållbarhetsarbete tillgängligt och jämförbart. För vår del ingår hållbarhetsredovisningen för SEVAB i Strängnäs kommuns årsredovisning genom att vi rapporterar till Strängnäs kommun, bland annat till uppföljning av deras klimat- och energiplan (pdf)

Om du är sugen på att veta ännu mer om hur Strängnäs kommun jobbar för att nå målen i Agenda 2030 kan du läsa mer här: Länk till Strängnäs kommuns ”Klimat, miljö och social hållbarhet”.

Arbetare på kraftledningsstolpe

Social hållbarhet

Vi har bestämt oss för att vara en av Mälardalens mest attraktiva arbetsgivare och arbetar för en god arbetsmiljö med möjlighet till stimulerande arbetsuppgifter och utveckling. Vår strävan är alltid att spegla mångfalden i de kommuner vi lever och verkar. 

Ekeby Våtmark

Miljömässig hållbarhet

I vårt uppdrag att leverera samhällsnytta med hög tillgänglighet ligger stort fokus på miljömässig hållbarhet, det vill säga allt som påverkar den yttre miljön. Vi tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att göra likadant.

Kvina surfar på EEMs hemsida på mobilen

Ekonomisk hållbarhet

Vi söker klimatsmarta lösningar och säkerställer att hänsyn tas till miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Genom att ta hänsyn till ekologiska och sociala aspekter vid alla ekonomiska beslut skapar vi en hållbar ekonomi.

hbr-2021-sevab-1.pdf

hallbarhetsaret-2020-sevab-1.pdf

hallbarhetsaret-2019-sevab-1.pdf
Björkstammar i skog

Miljöpolicy

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB levererar el, värme, kyla, ånga, VA, bredband, biogas och återvinningstjänster i Eskilstuna och Strängnäs kommun. Service och kvalitet, samordning för effektivitet samt hållbar utveckling är ledstjärnor för vår verksamhet.

  • Vi följer lagar och andra krav
  • Vi verkar för att minska och förebygga miljöpåverkan till luft, mark och vatten
  • Vi har ett systematiskt miljöarbete och arbetar med ständiga förbättringar
  • Miljöpåverkan vid drift, investeringar och produktutveckling ska vara minimal hos oss liksom hos våra leverantörer utifrån tekniska, ekonomiska och praktiska förutsättningar
  • Genom utbildning och rådgivning verkar vi för att personal och kunder får saklig information om hur de kan minska sin miljöpåverkan

Miljöpolicyn fastställdes i EEMs, SEVABs och ESEMs styrelser 2014-09-23.

Vita näckrosor

Miljöcertifiering

I december 2002 certifierades vi enligt ISO 14001. Det innebär att vi haft vårt miljöledningssystem i över 10 år. ISO 14001 är ett verktyg för vårt miljöarbete och fokus ligger på att arbeta med ständiga förbättringar. Vi fokuserar på:

  • bättre anläggningar,
  • bättre teknik
  • mindre utsläpp
  • effektivare kontroll. 

Vi har satt upp miljömål inom flera områden som vi regelbundet följer upp. Ett av våra miljömål är att minska vår energiförbrukning. För att uppnå detta mål kartlägger vi vår energiförbrukning för att hitta de punkter där vi kan förbättra oss ytterligare.