Grässtrå i motljus

Vårt hållbarhetsarbete

För oss på SEVAB är visionen att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Hållbar utveckling är en viktig del i vårt arbete. Vi skapar tillgänglighet och hållbarhet för dagens och morgondagens Strängnäsbor.

Varje år ska alla större företag göra en hållbarhetsredovisning. Olika bolags hållbarhetsarbete görs tillgängligt och jämförbart. I vår redovisning, Hållbarhetsåret 2021 (pdf)kan du läsa om hur vi arbetar med de globala målen och med den lokala hållbarheten. Du kan också läsa om hur vi arbetar med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Du får ta del av föregående års resultat, men även av det som genomsyrar vårt fokus framöver. Så arbetar vi med hållbar utveckling.

Arbete uppe i elledningsstolpe

Social hållbarhet

Vi har bestämt oss för att vara en av Mälardalens mest attraktiva arbetsgivare och arbetar för en god arbetsmiljö med möjlighet till stimulerande arbetsuppgifter och utveckling. Vår strävan är alltid att spegla mångfalden i de kommuner vi lever och verkar. 

Kraftvärmeverket

Miljömässig hållbarhet

I vårt uppdrag att leverera samhällsnytta med hög tillgänglighet ligger stort fokus på miljömässig hållbarhet, det vill säga allt som påverkar den yttre miljön. Vi tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att göra likadant.

Kvinna surfar på Sevabs hemsida på mobilen

Ekonomisk hållbarhet

Vi söker klimatsmarta lösningar och säkerställer att hänsyn tas till miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Genom att ta hänsyn till ekologiska och sociala aspekter vid alla ekonomiska beslut skapar vi en hållbar ekonomi.

Ladda ner Hållbarhetsåret 2021

Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete? Ladda ner Hållbarhetsåret 2020.