Så arbetar vi med hållbar utveckling

För oss på SEVAB är hållbar utveckling en viktig del av det dagliga arbetet. Ett viktigt verktyg för att undersöka hur vi lyckas med detta arbete är den årliga hållbarhetsredovisningen. Årets redovisning visar bland annat att vi sänkt koldioxidutsläppen samt minskat antalet arbetsplatsolyckor inom vårt bolag.

2017 beslutade regeringen att alla större företag ska göra en hållbarhetsredovisning varje år. På detta sätt blir information om hur olika bolag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar. Redovisningen beskriver hur vi arbetat med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Förutom att redovisa föregående års resultat ser vi även framåt och beskriver vad vårt fokus framöver präglas av. 

Social hållbarhet

Vi har bestämt oss för att vara en av Mälardalens mest attraktiva arbetsgivare och arbetar för en god arbetsmiljö med möjlighet till stimulerande arbetsuppgifter och utveckling.

Miljömässig hållbarhet

Vi testar i detta nu Water-in-a box, ett mobilt reningsverk tänkt att kunna leverera dricksvatten i katastrofområden. Det drivs av solceller, ryms i en container och är flyttbar. 

Ekonomisk hållbarhet

Vi tar alltid hänsyn till de ekologiska och de sociala aspekterna vid alla ekonomiska beslut. Vi söker klimatsmarta lösningar och säkerställer att hänsyn tas till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Ladda ner hållbarhetsredovisning 2018

Här kan du läsa eller ladda ner hela hållbarhetsredovsningen för 2018. Trevlig läsning!