Till sidans huvudinnehåll
Grässtrå i motljus

Vårt hållbarhetsarbete

För oss på Eskilstuna Energi och Miljö är visionen att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Vi skapar hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer. Hållbarhetsarbete är en viktig del av vårt dagliga arbete.

Varje år bidrar vi till vår ägarkommuns hållbarhetsredovisning, där görs bolagets hållbarhetsarbete tillgängligt och jämförbart. För vår del ingår hållbarhetsredovisningen för Eskilstuna Energi och Miljö i Eskilstuna kommunföretags hållbarhetsredovisning. Du kan också läsa om hur vi arbetar med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Du får ta del av föregående års resultat, men även av det som genomsyrar vårt fokus framöver. Så arbetar vi med hållbar utveckling.

Arbetare på kraftledningsstolpe

Social hållbarhet

Vi har bestämt oss för att vara en av Mälardalens mest attraktiva arbetsgivare och arbetar för en god arbetsmiljö med möjlighet till stimulerande arbetsuppgifter och utveckling. Vår strävan är alltid att spegla mångfalden i de kommuner vi lever och verkar. 

Ekeby Våtmark

Miljömässig hållbarhet

I vårt uppdrag att leverera samhällsnytta med hög tillgänglighet ligger stort fokus på miljömässig hållbarhet, det vill säga allt som påverkar den yttre miljön. Vi tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att göra likadant.

Kvina surfar på EEMs hemsida på mobilen

Ekonomisk hållbarhet

Vi söker klimatsmarta lösningar och säkerställer att hänsyn tas till miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Genom att ta hänsyn till ekologiska och sociala aspekter vid alla ekonomiska beslut skapar vi en hållbar ekonomi.

Ladda ner Hållbarhetsåret 2022

Här kan du läsa och ladda ner Eskilstuna kommunföretags hållbarhetsredovisning 2022. Trevlig läsning!