Till sidans huvudinnehåll
Visholmen från förr

Vår historia

SEVAB Strängnäs Energi AB har funnits i drygt 100 år. Här kan du läsa lite om hur allting startade och om utvecklingen fram till våra dagar.

Redan år 1850, då invånarantalet var 1 147 personer, fick Strängnäs stad sin första gatubelysning. Det var biskop T Strömberg som lät upprätta en del oljelyktor på några gator. Biskop Strömberg ansåg med tiden att denna belysning var otillfredsställande. Han vågade till och med föreslå en så utpräglad nymodighet som elektrisk belysning.

 

I december 1903 tillsattes en kommitté för behandling av frågan. Det resulterade i att fullmäktige beslutade att en belysningsanläggning skulle byggas i Strängnäs till en kostnad av 51 000 kronor. Beslutet överklagades, men ogillades av både Länsstyrelsen och Kungl Maj:t.

Den 28 oktober 1905 klockan 17.00 startade Strängnäs Elverk sin verksamhet. För första gången tändes elektriskt ljus på Strängnäs gator, i två privata våningar och i en affär på Storgatan. Kraftmaskineriet bestod av en lokomobil på 70 hkr, 2 generatorer på 30 kW vardera samt ett ackumulatorbatteri som reserv.

Nu utvidgades elverket med en inmurad panna och en liggande maskin på 100 – 130 hkr. Detta var nödvändigt eftersom ”…..mer än 100 lampor påtingats av abonnenter till hösten och över 300 inom de närmaste två åren…..”.

3 januari 1913 bestämdes det att avläsning av elmätare skulle ske varje månad under vinterhalvåret, alltså åtta gånger per år.

22 juli 1916 inkopplades Strängnäs Elverk till Älvkarleby kraftverks ledningsnät. Därmed hade ångmaskinen gjort sitt som kraftleverantör.

För elektricitetsverkets räkning, startade Strängnäs stads Elektricitetsaffär i hotell Rogges hus 3 maj 1923. Verksamheten flyttade 1928 in i nya lokaler på Gyllenhjelmsgatan. I affären såldes elektriska apparater och under en viss tid även radio- och tv-apparater. Elverket bedrev också installationsverksamhet. Verksamheten minskade med tiden och avslutades helt då elverket ombildades till Energi AB.

Elransonering, en unik åtgärd i den svenska elkraftförsörjningens historia infördes 29 september 1947. Ransoneringskort skickades ut till alla abonnenter och upphörde inte förrän 19 februari 1949.

Fram till 1969 bestod Elverkets verksamhetsområde i stort sett av tätorten Strängnäs stad. Mellan åren 1970-1976 skedde en större kommunsammanslagning och verket inordnades direkt under kommunstyrelsen. Elverket omorganiserades till ett kommunalt bolag och fick namnet Strängnäs Energiverk AB. Aktierna fördelades mellan kommunerna Strängnäs (80 procent) och Eskilstuna (20 procent).

Energiverket har tidigare verkat i lokaler på Järnvägsgatan 4 i över 40 år, men 1986 flyttade verksamheten in lokaler på Vältstigen 1 och stannade där till sommaren 2011. Då såldes fastigheten till det kommunala fastighetsbolaget och flyttade till nuvarande lokaler på Dammvägen. Numera heter bolaget SEVAB Strängnäs Energi AB.

1 januari 2014 fick Mälardalen en ny stor och attraktiv arbetsgivare med över 500 medarbetare i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Driftbolaget samlar kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i energi- och miljöbranschen, Eskilstuna Energi och Miljö och SEVAB Strängnäs Energi AB, och bygger tillsammans framtidens smarta lösningar för energi och miljö. Företaget är det första driftbolaget av sitt slag i Sverige.

Källor: Strängnäs stads Elverk 1905-1955 och Strängnäs Energiverk AB 1905-1990

Kraftvärmeverket

Vår verksamhet

Läs mer om vår verksamhet och affärsidé.

Björkstammar i skog

Hållbarhet

Miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och är ständigt i fokus när våra medarbetare utför sina dagliga uppdrag.