Näckrosor i en damm

Miljöcertifiering enligt ISO 14001

SEVAB Strängnäs Energi med dotterbolag är sedan 16 december 2014 ISO 14001-certifierade.

Miljöcertifieringen av verksamheten innebär att vi har ett strukturerat arbetsätt för miljöfrågor. ISO 14001 är ett verktyg för vårt miljöarbete och fokus ligger på att arbeta med ständiga förbättringar.