Vår verksamhet

SEVAB Strängnäs Energi är ett hundraårigt företag med en oöverträffad lokal förankring. Med hög kunskap och god kvalité bygger vi framtidens smarta lösningar inom energi och miljö.

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB) har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan. För att framgångsrikt kunna fortsätta erbjuda dessa samhällsbärande funktioner även i framtiden beslutade våra ägare att starta Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) – ett gemensamt driftbolag med ansvar för att driva och utveckla EEMs och SEVABs verksamheter och anläggningar.

Sedan 1 januari 2014 är alla medarbetare anställda hos ESEM och allt arbete som våra cirka 500 medarbetare utför, sker på uppdrag av EEM och SEVAB. Men även om driftbolaget är gemensamt är du som kommuninvånare fortfarande kund hos SEVAB Strängnäs Energi, som äger anläggningarna och näten.

ESEM ägs av EEM och SEVAB, som i sin tur ägs av Eskilstuna Kommunföretag* respektive Strängnäs kommun. EEM och SEVAB äger varumärkena EEM och SEVAB samt anläggningar och distributionsnät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. EEM och SEVAB äger också ett gemensamt elhandelsbolag för inköp och försäljning av el.

ESEM leds av VD Kjell Andersson, som till sin hjälp har en stab med funktioner som HR, ekonomi, juridik, inköp, verksamhetsutveckling och IT. 

Här kan du läsa mer om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 

Bolagsinformation

SEVAB Strängnäs Energi AB
556527-5764

SEVAB Nät AB
556192-2856

SEVAB Energiförsäljning AB
556527-5772

* I Eskilstuna Kommunföretag ingår dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Bad, Eskilstuna Jernmanufaktur, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Destination Eskilstuna.

Visholmen från förr

Vår historia

SEVAB Strängnäs Energi AB har funnits i drygt 100 år.

Björkstammar

Vårt miljöarbete

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att ta ansvar för miljön.

Tre medarbetare

Lediga jobb

Är du sugen på att arbeta hos oss? Läs om mer om våra lediga tjänster.