Till sidans huvudinnehåll
Illustration av samlat avfall till retur

Återvinningsguiden hjälper dig sortera rätt

Du står med en pryl som du inte längre vill ha. Lägger du den i plaståtervinningen? Eller gräver du ner den i trädgården eller spola ned den i vasken kanske? Kan du slänga prylen rakt ner i grannens soptunna och hoppas på det bästa? Med återvinningsguiden får du hjälp så den hamnar den rätt!

Vill du minska ditt klimatavtryck?

Klart att du vill. Materialåtervinning är ett av de mest effektiva sätten att minska koldioxidutsläpp och energianvändning. Ett exempel är, om de pappersförpackningar som idag sorteras fel och bränns istället skulle sorteras rätt skulle vi spara 16 miljoner träd per år. Till och med när du lägger det där lilla gräddfilspaketet i rätt kärl gör du skillnad.

Vi vet att det inte alltid är lätt, det här med sortering. Men ofta är kunskap nyckeln till att det ska kännas lite enklare. Och en förståelse för varför olika saker ska sorteras som de gör och vad som händer med grejerna.

Illustration av plastförpackningar till retur

Är det en förpackning?

Om ja: Sortera i förpackningsinsamlingen. Beroende på om du bor i villa eller lägenhet är det olika system för hur du ska sortera. Sortera med färgsortering, i fastighetens sorteringsrum eller vid en av FTIs återvinningsstationer.

Illustration av matavfall till retur

Är det matavfall?

Om ja: Släng i matavfallsinsamlingen. Knyt alltid påsen med en ordentlig dubbelknut så att den håller genom hela hanteringen. Dessutom håller det kärlet rent och ohyra borta.

Illustration av elavfall till retur

Är det elektronik, gas eller farliga ämnen?

Om ja: Sortera som farligt avfall i miljöboden på återvinningscentralen. Glödlampor, batterier och småelektronik kan du även lämna i insamlare vid  vissa butiker.

Illustration av metallavfall till retur

Går det att återanvända?

Om ja: Lämna produkten till återbruk. Till exempel till ReTuna, en  välgörenhetsorganisation, till en kompis eller sälj den i ett köp och sälj-forum.

Får hushållsavfallet plats i en vanlig soppåse?

Om ja: Lägg det i påsen för övrigt hushållsavfall. Efter att du har sorterat allt material du kan finns det avfall kvar som inte går att återvinna, det skickas till kraftvärmeverket i Västerås och blir till skön värme och el.

Om nej: Allt avfall som slängs i det vanliga sopkärlet måste förpackas i påsar. Om avfallet är för stort för att få plats i en vanlig soppåse räknas det som grovavfall. Ta med det till en återvinningscentral och sortera i de olika  containrarna beroende på vad det är för material. Sopsäckar kan vara ett sätt att frakta avfallet, men kom ihåg att väl på plats måste allt avfall slängas synligt i de olika containrarna.

Fakta: Förpackningsinsamling

Ibland får vi frågan om varför viss sorts plast skickas till återvinning och annan plast går till förbränning. Det är för att vi i Sverige har producentansvar på förpackningar vilket innebär att alla som producerar eller importerar förpackade varor även betalar en avgift som täcker insamling och återvinning av förpackningen. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som haransvaret för det.

› Ta till exempelvis en plastpåse – den skapades med syfte att förpacka och bära hem varor, den är en förpackning. Andra exempel på plastförpackningar är schampooflaska, chipspåse, bubbelplast och tandkrämstub.

En matlåda däremot – den köptes för att förvara mat i, för att användas om och om igen. Den är en produkt och omfattas inte av producentansvaret. När den är trasig går den till förbränning. Det är alltså skillnad på förpackningar och produkter. Andra exempel på plastprodukter är leksaker, pulkor, tandborstar, nappar, vinylhandskar. 

Olika typer av skräp på rosa bakgrund

Det här är inte en sopbil, det är en värdetransport

Du kanske trodde att vi körde runt med sopor i våra bilar? Absolut inte!

Symbol för avfallshantering

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.

Illustration av smarta sensorer över hustak

Framtiden med sensorer

I framtiden kommer vi semestra i rymden, glida runt på svävare och skicka meddelanden genom att tänka dem. Eller? Kanske inte riktigt. Sanningen är förmodligen att vi bara lever ett lite smartare liv i smartare städer.