Till sidans huvudinnehåll
Strand med en massa solbadare

Trångt både på strand och i elnät

Befolkningen växer, fordon blir elektrifierade, städer är uppkopplade och industrierna är elintensiva. Vi kommer dessutom att använda mer el i framtiden än idag. Elnäten kommer därför behöva byggas ut och uppdateras för att klara leveransen.

Redan idag krävs det förändringar i beteendet – både hos företag och privatpersoner.

– Vi måste använda elen smartare, eftersom vårt samhälle blir allt mer elektrifierat. Det vill säga använda mindre el och sprida ut vår elanvändning över dygnet. Det blir överbelastning på nätet om vi trängs, säger Kjell Andersson, vd på SEVAB.

Vad behöver göras för att det ska vara möjligt med tillväxt?

– Elnäten måste byggas ut, förstärkas och uppdateras – nationellt, regionalt och lokalt. Det är även viktigt att vi alla drar vårt strå i stacken, allt från privatkunder till stora företag, för att sprida ut elanvändningen. Tillsammans måste vi skapa en kollektiv beteendeförändring, säger Kjell Andersson.

Varför är det så viktigt att elanvändningen sprids ut?

– Det krävs en större elledning för att få elen hem till dig när du använder mycket el samtidigt. I dagsläget ser vi förbrukningstoppar som gör att elnäten riskerar att inte räcka till alla. Dessa toppar är främst under sena eftermiddagar och under den kalla årstiden. Många kommer då hem och lagar mat, duschar och tvättar samtidigt som barnen badar…

Idag är det dessutom allt fler som laddar sina elbilar när de kommer hem. Husen ska samtidigt värmas upp och industrin går för högvarv. Det måste alltid finnas en balans mellan produktion och efterfrågan.

Nätet blir annars överbelastat, vilket kan leda till strömavbrott. Det finns även en miljöaspekt, eftersom vi sannolikt behöver köpa in el från sämre källor om vi använder mycket el samtidigt en kall vinterdag. Om elnätet istället används optimalt klarar vi oss på el producerad i Sverige.

Vad gör SEVAB åt problemet?

– Vi installerar elmätare hemma hos våra kunder, som ska göra det lättare att planera elanvändningen hemma. Det hjälper även oss att göra beräkningar och förstärka elnätet där det gör mest nytta. Kombinationen med smart teknik och ökad kunskap tror jag ska göra att elanvändningen planas ut mer under dygnet, säger Kjell Andersson.

Silhuett av kvinnlig superhjälte

Smart elförbrukning i 6 steg

Kapacitetsfrågan kan kännas både svår att begripa och att göra något åt. Men faktum är att vi alla behöver samarbeta för att vårt elnät ska må bra och leverera det vi behöver.

Illustration av smarta sensorer över hustak

Framtiden med sensorer

I framtiden kommer vi semestra i rymden, glida runt på svävare och skicka meddelanden genom att tänka dem. Eller? Kanske inte riktigt. Sanningen är förmodligen att vi bara lever ett lite smartare liv i smartare städer.